MH.19) Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch

hint-header

MH.19) Tiến hành những thực nghiệm sau: (a) Nhúng thanh đồng nguyên vẹn hóa học nhập hỗn hợp FeCl 3 . (b) Cắt miếng Fe tây (sắt tráng thiếc), nhằm nhập không gian độ ẩm. (c) Nhúng thanh kẽm nhập hỗn hợp H 2 SO 4 loãng đem nhỏ vài ba giọt hỗn hợp CuSO 4 . (d) Quấn sợi thừng đồng nhập đinh Fe rồi nhúng nhập ly nước muối hạt. Trong những thực nghiệm bên trên, số thực nghiệm chỉ xẩy ra làm mòn chất hóa học là

Cập nhật ngày: 30-05-2022

Bạn đang xem: MH.19) Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch


Chia sẻ bởi: 11 - Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên


MH.19) Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Nhúng thanh đồng nguyên vẹn hóa học nhập hỗn hợp FeCl3.
(b) Cắt miếng Fe tây (sắt tráng thiếc), nhằm nhập không gian độ ẩm.
(c) Nhúng thanh kẽm nhập hỗn hợp H2SO4 loãng đem nhỏ vài ba giọt hỗn hợp CuSO4.
(d) Quấn sợi thừng đồng nhập đinh Fe rồi nhúng nhập ly nước muối hạt.
Trong những thực nghiệm bên trên, số thực nghiệm chỉ xẩy ra làm mòn chất hóa học là

Chủ đề liên quan

Kim loại có những tính chất vật lý công cộng nào sau đây?

A

Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.

B

Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng biệt lớn và có ánh kim.

C

Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.

D

Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.

QG.2018): Kim loại nào là tại đây đem tính dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể ?

QG.2018): Kim loại nào là tại đây đem sức nóng nhiệt độ chảy tối đa ?

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại đều phản xạ với nước ở sức nóng chừng thông thường đưa đến hỗn hợp đem môi trường xung quanh kiềm là

202 – Q.17). Dung dịch nào là tại đây thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Cu?

B.14): Phương trình chất hóa học nào là tại đây không đúng?

A

2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2.

B

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2.

C

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe.

D

4Cr + 3O2 2Cr2O3

Thí nghiệm nào là tại đây không xảy đi ra phản ứng?

A

Cho sắt kẽm kim loại Ag nhập hỗn hợp HCl.

B

Cho sắt kẽm kim loại Cu nhập hỗn hợp HNO3.

C

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Nokia 6300 4G: Phím và bộ phận

Cho sắt kẽm kim loại Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D

Cho sắt kẽm kim loại Zn nhập hỗn hợp CuSO4.

Để hoà tan trọn vẹn láo phù hợp bao gồm nhị sắt kẽm kim loại Cu và Zn, tao hoàn toàn có thể sử dụng một lượng dư dung dịch

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại đều thuộc tính được với hỗn hợp HCl tuy nhiên không thuộc tính với hỗn hợp HNO3 quánh, nguội là

Trong những ion tại đây, ion nào là đem tính lão hóa mạnh nhất?

A.07): Mệnh đề không trúng là:

B

Fe khử được Cu2+ nhập hỗn hợp.

C

Fe3+ đem tính lão hóa mạnh rộng lớn Cu2+.

D

Tính lão hóa của những ion tăng theo gót loại tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

C.12) Cho sản phẩm những kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số sắt kẽm kim loại nhập sản phẩm phản xạ được với hỗn hợp FeCl3

B.14): Cho bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp bao gồm những hóa học tan:

D

Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

C.14): Cho láo phù hợp bao gồm Al và Zn nhập hỗn hợp AgNO3. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X chỉ có một muối hạt và phần ko tan Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Hai sắt kẽm kim loại nhập Y và muối hạt nhập X là

203 – Q.17). Cho những sắt kẽm kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số sắt kẽm kim loại pha chế được vị cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp (điện vô cùng trơ) là

B.12): Trường phù hợp nào là tại đây xẩy ra làm mòn năng lượng điện hoá?

A

Sợi thừng bạc nhúng nhập hỗn hợp HNO3.

B

Đốt lá Fe nhập khí Cl2.

C

Thanh nhôm nhúng nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

D

Thanh kẽm nhúng nhập hỗn hợp CuSO4.

A.09): Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi xúc tiếp với hỗn hợp hóa học năng lượng điện li thì những kim loại tổng hợp nhưng mà nhập tê liệt Fe đều bị làm mòn trước là:

Xem thêm: 45 + Mẫu thiết kế nội thất phòng khách tân cổ điển đẹp

Q.15): Hòa tan trọn vẹn 6,5 gam Zn vị hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

204 – Q.17). Cho 11,9 gam láo phù hợp Zn và Al phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp dịch H2SO4 loãng, chiếm được m gam muối hạt dung hòa và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Hoà tan 5,6 gam Fe vị hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là