[LỜI GIẢI] Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):x + y - z + 2 = 0. Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) có - Tự Học 365

Trong không khí Oxyz cho tới mặt mũi phẳng phiu (P):x + hắn - z + 2 = 0. Một vecto pháp tuyến của mặt mũi phẳng phiu (P) có

Trong không khí Oxyz, cho tới mặt mũi phẳng phiu \((P):x + hắn - z + 2 = 0\). Một vecto pháp tuyến của mặt mũi phẳng phiu (P) có tọa phỏng là

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):x + y - z + 2 = 0. Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) có - Tự Học 365


 (2;1;1).                                   

(1;2;1).                        

 (1;1;-1).                                 

 (1;-2;1).

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mặt phẳng phiu \((P):x + hắn - z + 2 = 0\)có một VTPT là (1;1;-1).

Chọn: C

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • câu 7 

  câu 7 

  Xem thêm: Củng cố kiến thức

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • câu 2 

  câu 2 

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới mặt mũi phẳng phiu (P): 2x + y

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên tập dượt số ph

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên tập dượt số phức. 

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho tới z<sub>1 </sub>=

  Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

  Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho tới z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.