Ứng dụng nào benzen không có A. Làm dung môi B. Tổng hợp...

Câu hỏi:

19/06/2021 198

C. Làm dung dịch nổ

D. Dùng thẳng thực hiện dược phẩm

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Ứng dụng không phải của benzen là : sử dụng thẳng thực hiện dược phẩm

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A xt, t0 toluen + 4H2 . Vậy A là

Câu 2:

Chỉ sử dụng 1 dung dịch test này tiếp sau đây hoàn toàn có thể phân biệt được những hóa học benzen, stiren, etylbenzen?

Câu 3:

Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:

Xem thêm: Bỏ túi cách chia đôi màn hình điện thoại Samsung siêu đơn giản

Câu 4:

Số đồng phân kết cấu, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 là:

Câu 5:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo ra trở thành 2 ancol (rượu). Hai anken ê là:

Câu 6:

benzen + X H+ etylbenzen. Vậy X là

Câu 7:

Cho những hóa học sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3

Số hóa học đem đồng phân hình học tập là:

Câu 8:

Phản ứng này tại đây ko dùng làm pha trộn benzen?

Câu 9:

Anken C4H8 đem từng nào đồng phân khi tính năng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học có một không hai ?

Câu 10:

Anken X đem công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Câu 11:

Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lít (đktc) lếu hợp ý bao gồm nhì hiđrocacbon X và Y (MY > MX), nhận được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của X là:

Xem thêm: Bắt đáy chứng khoán là gì? Cách bắt đáy hiệu quả

Câu 12:

Để phân biệt được những hóa học hex-1-in, toluen, benzen tớ sử dụng 1 dung dịch test có một không hai là:

Câu 13:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop nhập tình huống này tại đây ?

Câu 14:

Hợp hóa học C5H10 mạch hở đem từng nào đồng phân kết cấu ?