So sánh hơn (Comparatives)


Khi tất cả chúng ta mong muốn đối chiếu 2 sự vật, vấn đề hoặc loài người nhằm chỉ ra rằng ai/cái gì đem điểm lưu ý nổi trội rộng lớn, tất cả chúng ta hãy nằm trong cấu hình đối chiếu rộng lớn.

I. So sánh rộng lớn với tính kể từ ngắn

1. Cấu trúc: adj-er (+ than)
Ví dụ:
This dress is nicer.
(Chiếc váy đó đẹp lung linh hơn.)
Cars are faster kêu ca motorbikes.
(Ô tô thì nhanh chóng rộng lớn xe cộ máy.)

Bạn đang xem: So sánh hơn (Comparatives)

2. Dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ ngắn
2.1. Thế nào là là tính kể từ ngắn?
Tính kể từ ngắn ngủi là tính từ:
- sở hữu một âm tiết
Ví dụ: big (to), small (nhỏ), short (thấp)
- sở hữu nhì âm tiết kết cổ động bởi vì "-y"
Ví dụ: happy (vui vẻ), ugly (xấu xí), pretty (đẹp)

2.2. Quy tắc tạo hình dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ ngắn
- Thông thông thường, Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu rộng lớn, tớ tiếp tục tăng đuôi "-er" nhập hâu phương tính kể từ ngắn ngủi.
Ví dụ:
short - shorter (ngắn hơn)
old - older (già rộng lớn, cũ hơn)

- Với những tính kể từ ngắn ngủi sở hữu đuôi kết cổ động là "-e", Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu rộng lớn, tớ một số bí quyết nhỏ đuôi "-r" nhập hâu phương.
Ví dụ:
large - larger (lớn hơn)
nice - nicer (đẹp hơn)

- Với những tính kể từ ngắn ngủi sở hữu đuôi kết cổ động là một vẹn toàn âm và 1 phụ âm, Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu rộng lớn, tớ tiếp tục gấp hai phụ âm cuối và tăng đuôi "-er" nhập hâu phương.
Ví dụ:
hot - hotter (nóng hơn)
big - bigger (to hơn)

Xem thêm: 40 ảnh gái xinh Châu Âu làm hình nền điện thoại

- Với những tính kể từ sở hữu 2 âm tiết và sở hữu đuôi kết cổ động bởi vì "-y", Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu rộng lớn, tớ tiếp tục quăng quật "-y" và tăng "-ier" nhập hâu phương.
Ví dụ:
happy - happier (hạnh phúc hơn)
pretty - prettier (xinh hơn)

- Các tính kể từ 2 âm tiết kết cổ động bởi vì "le, et, er, ow" cũng hoàn toàn có thể được sử dụng như tính kể từ ngắn ngủi.
Ví dụ:
simple - simpler (đơn giản hơn)
quiet - quieter (yên tĩnh hơn)
clever - cleverer (khéo léo hơn)
narrow - narrower (hẹp hơn)

Xem thêm: Lý thuyết hệ thống số với các loại mã và phép chuyển đổi

II. So sánh rộng lớn với tính kể từ dài

Cấu trúc: more/less + adj (+ than)
Ví dụ:
This system is more complicated kêu ca that system. 
(Hệ thống này phức tạp rộng lớn khối hệ thống bại.)
My task is less difficult kêu ca your task. 
(Nhiệm vụ của tôi không nhiều trở ngại rộng lớn trách nhiệm của người tiêu dùng.)

Lưu ý:
- Tính kể từ lâu năm là tính kể từ sở hữu 2 âm tiết và ko kết cổ động bởi vì "-y"
Ví dụ:
helpful (hay gom đỡ), honest (thật thà)
- Tất cả những tính kể từ sở hữu 3 âm tiết trở lên trên đều là tính kể từ dài
Ví dụ:
important (quan trọng), beautiful (đẹp),  expensive (đắt đỏ)

III. Các tính kể từ đối chiếu rộng lớn quánh biệt

good - better (tốt hơn)
bad - worse (tệ hơn)
many/much - more (nhiều hơn)
little - less (ít hơn)
far - farther/further (xa hơn)

BÀI VIẾT NỔI BẬT


ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC 5W - 1H TRONG TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ

Khi trình bày một vấn đề, điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm là nội dung phải rỏ ràng và dễ hiểu, chưa bàn đến việc vấn đề đó hay đến mức độ nào. Để cho nội dung chúng ta trình bày một cách rỏ r&a