Lý thuyết hệ thống số với các loại mã và phép chuyển đổi

1.Mã BCD

 Trực tiếp tương quan cho tới mạch số (bao bao gồm những khối hệ thống dùng số) là những số nhị phân nên từng vấn đề tài liệu mặc dù là con số, những chữ , những lốt, những mệnh lệnh  sau nằm trong cũng cần ở dạng nhị phân thì mạch số mới nhất hiểu đi ra và xử lý được. Do cơ cần sở hữu quy lăm le phương pháp tuy nhiên những số nhị phân được dùng để làm biểu thị những tài liệu không giống nhau, sản phẩm là có không ít mã số (gọi tắt là mã) được sử dụng. Trước tiên mã số thập phân phổ biến nhất là mã BCD ( Binary Coded Decimal: mã số thập phân được mã hóa theo đuổi nhị phân ). Sự quy đổi thập phân thanh lịch BCD và ngược lại gọi là mã hoá và sự lặp mã.

1.1.Chuyển thay đổi thập phân thanh lịch BCD và ngược lại

Người tớ biểu thị những số thập phân kể từ 0 cho tới 9 bởi vì số nhị phân 4 bit có mức giá trị như bảng tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Lý thuyết hệ thống số với các loại mã và phép chuyển đổi

Chúng tớ nên để ý rằng: mã BCD cần được ghi chép đầy đủ 4 bit và sự ứng chỉ được vận dụng mang lại số thập phân kể từ 0 cho tới 9, nên số nhị phân kể từ 1010 (= 1010) cho tới 1111 (= 1510) của số nhị phân 4 bit ko cần là mã BCD.

Khi quy đổi tương hỗ thân thích thập phân và BCD tớ thực hiện như ví dụ minh họa sau đây:

Ví dụ 1: Ðổi 48910 sang mã BCD

Ví dụ 2: Đổi 53710 sang mã BCD

Ví dụ 3: Đổi 00110100100101012 (BCD) thanh lịch số thập phân

1.2.So sánh BCD và số nhị phân

 Điều cần thiết là cần quan sát rằng BCD ko cần là khối hệ thống số như khối hệ thống số thập phân, nhị phân, chén phân và thập lục phân. Thật đi ra, BCD là hệ thập phân với từng ký số được mã hóa trở thành độ quý hiếm nhị phân tương tự. Cũng cần hiểu rằng một trong những BCD ko cần là số nhị phân quy ước. Mã nhị phân quy ước trình diễn số thập phân hoàn hảo ở dạng nhị phân; Còn mã BCD chỉ quy đổi từng ký số thập phân thanh lịch số nhị phân ứng.

 Mã BCD cần thiết nhiều bit rộng lớn nhằm trình diễn những số thập phân nhiều ký số (2 ký số trở lên trên. Vấn đề này là vì mã BCD ko dùng toàn bộ những group 4 bit rất có thể sở hữu, chính vì vậy sở hữu phần xoàng hiệu suất cao rộng lớn.

 Ưu điểm của mã BCD là dể dàng quy đổi kể từ thập phân thanh lịch nhị phân và ngược lại. Chỉ chú ý những group mã 4 bit ứng với những ký số thập phân kể từ 0 cho tới 9.

Phối ăn ý những khối hệ thống số

Các khối hệ thống số vẫn trình diễn sở hữu côn trùng đối sánh tương quan như bảng sau đây:

1.3.CỘNG BCD

Khi tổng nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì 9 thì tớ tiến hành quy tắc nằm trong BCD như nằm trong nhị phân thông thường.

Ví dụ: xét quy tắc nằm trong 6 và 2, sử dụng mã BCD trình diễn côn trùng ký số

Một ví dụ không giống, nằm trong 45 với 33

Tổng to hơn 9

Ta xét quy tắc nằm trong 5 và 8 ở dạng BCD:

Tổng của quy tắc nằm trong phía trên là 1101 ko tồn bên trên vô mã BCD. Vấn đề này xẩy ra tự tổng của nhị ký số vượt lên trước vượt 9. Trong tình huống này tớ cần hiệu chỉnh bằng phương pháp thêm vào đó 6 (0110) vô nhằm mục tiêu tính cho tới việc bỏ lỡ 6 group mã ko hợp thức.

Ví dụ:

Một ví dụ khác:

2.Mã ASCII

Mã chữ số được dùng rộng thoải mái nhất lúc bấy giờ là mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Mã ASCII là mã 7 bit, nên sở hữu 27 = 128 group mã, đầy đủ nhằm biểu thị toàn bộ ký tự động của 1 bàn phím chuẩn chỉnh cũng như các công dụng tinh chỉnh và điều khiển. Bảng tiếp sau đây minh họa 1 phần list mã ASCII.

Ký tự Mã ASCII 7 bit Bát phân Thập phân
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<ký tự động riêng>

.

(

+

$

*

)

_

/

,

=

<RETURN>

<LINEFEED>

100  0001`

100  0010

100  0011

100  0100

100  0101

100  0110

100  0111

100  1000

100  1001

100  1010

100  1011

100  1100

100  1101

100  1110

100  1111

101  0000

101  0001

101  0010

101  0011

101  0100

101  0101

101  0110

101  0111

101  1000

101  1001

101  1010

011  0000

011  0001

011  0010

011  0011

011  0100

011  0101

011  0110

011  0111

011  1000

011  1001

010  0000

010  1110

010  1000

010  1011

010  0100

010  1010

010  1001

010  1101

010  1111

010  1100

010  1101

000  1101

000  1010

101

102

103

104

105

106

107

110

111

112

113

114

115

116

117

120

121

122

123

124

125

126

127

130

131

132

060

061

062

063

064

065

066

067

070

071

040

056

050

053

044

052

051

055

057

054

075

015

012

41

42

43

Xem thêm: Hình nền màu hồng cute dễ thương nhất, hình màu hồng 1 màu nhạt đậm 4K

44

45

46

47

48

49

4A

4B

4C

4D

4E

4F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

5A

30

31

32

33

34

35

36

37

30

39

20

2E

28

2B

24

2A

29

2D

2F

2C

2D

0D

0A

3.MÃ THỪA 3 (Excess – 3 code)

Bảng tiếp sau đây cho thấy mã số quá 3 ứng với số thập phân kể từ 0 cho tới 9. Để quy đổi số thập phân thanh lịch mã thứa 3 trước tiên tớ thêm thắt 3 vô số thập phân cơ rồi gửi thanh lịch nhị phân thông thường.

Ví dụ:

  •  210  g 2 + 3 = 510   = 0101
  •  510  g 5 + 3 = 810  = 1000

Do cơ hội ghi chép số  thập phân đi ra mã quá 3 tương tự động như cơ hội ghi chép số thập phân đi ra mã BCD vẫn thưa ở trước, nên người tớ rất có thể hiểu mã quá 3 là một trong dạng của mã BCD. Để dể phân biệt mã BCD vẫn nói đến việc ở trong phần trước được gọi là mã BCD 8421.

4.MÃ GRAY

Bảng tiếp sau đây trình diễn mã số Gray cùng theo với mã số nhị phân và thập phân kể từ 0 cho tới 15. Mã Gray được lựa chọn sao mang lại chỉ thay cho thay đổi một địa điểm bit thân thích nhị mã kế tiếp nhau.

5.THÊM BIT CHẴN LẺ ĐỂ PHÁT HIỆN SAI

Tín hiệu biểu thị số nhị phân truyền kể từ mạch này thanh lịch mạch không giống, và nhất là truyền ra đi bị méo dạng và nhiễm nhiễu khiến cho số nhị phân cảm nhận được rất có thể sai ví với  số cần thiết truyền. Để xử lý hiện tượng lạ này người tớ thêm nữa mã ASCII 7 bit một bit chẳn lẻ (Parity bit) ở địa điểm sở hữu nghĩa tối đa (bên trái) để sở hữu tài liệu 8 bit (1 bit chẵn lẻ, 7 bit tài liệu gốc). Tại cách sử dụng lẻ (Odd parity) thì bit parity thay cho thay đổi nhằm thực hiện mang lại tổng số phủ một trong những byte là lẻ. Ví dụ:

Ở cách sử dụng chẵn (Even parity) thì bit parity thay cho thay đổi khiến cho tổng số bit một trong những byte là chẵn. Ví dụ:

Bằng những thuật toán, những mạch số tiếp tục điểm tổng số bit nằm trong loại vô byte cảm nhận được nhằm xử lý, nếu như tài liệu xử lý ko khớp với qui ước về bit chẵn lẻ, số cơ sẽ tiến hành mạch phân biệt là số bị sai.

II.CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ THỐNG SỐ

2.1.ĐỔI TỪ NHỊ PHÂN SANG THẬP PHÂN

Mỗi ký số nhị phân (bit) sở hữu một trọng số dựa vào địa điểm của chính nó. Bất kỳ số nhị phân nào thì cũng đều rất có thể thay đổi trở thành số thập phân tương tự bằng phương pháp với những trọng số bên trên những địa điểm sở hữu bit 1.

Để làm rõ rộng lớn tớ xét một vài ba ví dụ sau đây:

2.2.ĐỔI TỪ THẬP PHÂN SANG NHỊ PHÂN

Có nhị cơ hội quy đổi một trong những thập phân thanh lịch nhị phân tương tự.

 * Phương pháp loại nhất là cơ hội chuồn ngược lại quy trình thay đổi nhị phân thanh lịch thập phân, này đó là : số thập phân được trình diễn bên dưới dạng tổng những lũy quá của 2, tiếp sau đó ghi những kí số 0 và 1 vô địa điểm bit ứng.

 * Cách loại nhị canh ty quy đổi kể từ số thập phân nguyên vẹn thanh lịch nhị phân là sử dụng cách thức tái diễn quy tắc phân chia mang lại 2. Ví dụ, với một trong những thập phân 27 tớ tiến hành quy tắc phân chia số này mang lại 2 và ghi lại số dư sau từng chuyến phân chia cho tới Lúc nhận được thương số bởi vì 0, và sản phẩm nhị phân tạo hình bằng phương pháp ghi chép số dư trước tiên là LSB và số dư sau cuối là MSB.

Quá trình quy đổi bởi vì cách thức này được minh họa bởi vì lưu đồ vật sau đây:

Lưu đồ vật bên trên biểu diển cách thức tái diễn quy tắc phân chia nhằm quy đổi số nguyên vẹn thập phân thanh lịch nhị phân. Phương pháp này cũng khá được dùng nhằm quy đổi số nguyên vẹn thập phân thanh lịch bất ký khối hệ thống số này không giống.

2.3.ĐỔI TỪ BÁT PHÂN SANG THẬP PHÂN

Ta dể dàng thay đổi số chén phân thanh lịch thập phân tương tự bằng phương pháp nhân từng ký số chén phân với trọng số của chính nó, rồi nằm trong sản phẩm cùng nhau.

Ví dụ 7: Đổi số chén phân 4708 trở thành số thập phân

                  475       =   4x(82)   +   7x(81)    +   5x(80)

                                 =   4×64     +   7×8        +   5×1

                                 =   31710

Ví dụ 8: Đổi số chén phân 34.6 trở thành số thập phân

34.68       =      3x(81)  +  4x(80)  +  6x(8-1)

               =      24       +  4         +  0.75

               =      28.7510

2.4.ĐỔI TỪ THẬP PHÂN SANG BÁT PHÂN

Có thể sử dụng cách thức tái diễn quy tắc phân chia nhằm thay đổi một trong những nguyên vẹn thập phân thanh lịch chén phân tương tự, với số phân chia là 8.

Ví dụ 9: Đổi số thập phân 36510 trở thành số chén phân tương đương

Chú ý một điều là: số dư trước tiên là số có mức giá trị nhỏ nhất (LSB) của số chén phân, số dư sau cuối là số có mức giá trị lớn số 1 (MSB) của số chén phân.

2.5.ĐỔI TỪ BÁT PHÂN SANG NHỊ PHÂN

Phép thay đổi kể từ chén phân thanh lịch nhị phân đuợc tiến hành bằng phương pháp thay đổi từng ký số chén phân thanh lịch số nhị phân 3 bit tương tự. Tám ký số chén phân được thay đổi như bảng sau đây:

Ví dụ 10:

        Đổi số  3468 sang nhị phân

 →Như vậy số chén phân 346tương đương với số nhị phân 0111001102

Đổi số 324710 thanh lịch nhị phân

→Như vậy số chén phân 32478 tương tự với số nhị phân: 0110101001112

2.6.ĐỔI TỪ NHỊ PHÂN SANG BÁT PHÂN

Đổi kể từ số nguyên vẹn nhị phân thanh lịch chén phân được thực hiêïn ngược lại với quy trình thay đổi kể từ chén phân thanh lịch nhị phân. Các bit của số nhị phân được group trở thành từng group 3 bit, chính thức kể từ LSB. Sau cơ từng group được thay đổi thanh lịch số chén phân tương tự.

Ví dụ 11: thay đổi số nhị phân  1001101102 trở thành số chén phân

Như vậy số nhị phân 1001101102 tương tự với số chén phân 4668

khi ko đầy đủ 3 bit mang lại group còn sót lại, tình huống này tớ tiếp tục thêm 1 hoặc nhị bit 0 vô phía trái MSB của số nhị phân nhằm đầy đủ mang lại group sau nằm trong.

Ví dụ 14: thay đổi số 110111012 trở thành số chén phân

Cách điểm vô hệ chén phân: vô hệ chén phân ký số lớn số 1 là 7 chính vì vậy vô cơ hội điểm chén phân, địa điểm ký số tăng kể từ 0 cho tới 7, tiếp cơ tớ tái diễn kể từ 0 cho tới vòng sau đó và tăng địa điểm ký số lên 1.

Như vậy với N địa điểm số chén phân thì tớ rất có thể điểm kể từ 0 cho tới 8N – 1, tổng số sở hữu 8số điểm không giống nhau. Ví dụ: với 4 địa điểm ký số chén phân tớ rất có thể điểm kể từ 00008 đến 77778.

2.7.ĐỔI TỪ THẬP LỤC PHÂN SANG THẬP PHÂN

Một số thập lục phân rất có thể được thay đổi trở thành số thập phân tương tự phụ thuộc tài liệu từng địa điểm ký số thập lục phân sở hữu trọng số là lũy quá 16. LSD sở hữu trọng số là 160, ký số thập lục phân ở địa điểm tiếp sau sở hữu số nón tạo thêm. Quá trình quy đổi như sau:

Ví dụ tớ thay đổi một trong những thập lục phân 45616 sang số thập phân tương tự tớ thực hiện như sau:

45616      =  4×16 +  5×161  +  6×160

              =  4×256  +  5×16   +  6×1

     =  1024    +  80      +   6

              =   111010

Một ví dụ không giống thay đổi số thập lục phân 4BE16 thành số thập phân tương đương

4BE16    =  4×16  +   11×161   +   14×160

             =  1024    +   176       +    14

             =   121410

Chú ý, vô ví dụ thứ hai thay cho 11 vô B và 14 vô E Lúc thay đổi thanh lịch thập phân.

Theo cơ hội quy đổi như 2 ví dụ bên trên thì tớ rất có thể thay đổi ngẫu nhiên một trong những thập lục phân thanh lịch thập phân tương tự.

2.8.ĐỔI TỪ THẬP PHÂN SANG THẬP LỤC PHÂN

Tương tự động như cơ hội thay đổi kể từ thập phân thanh lịch nhị phân hoặc chén thân thích, Lúc thay đổi kể từ thập phân thanh lịch thập lục phân tớ cũng sử dụng cơ hội tái diễn quy tắc phân chia mang lại 16 và lấy số dư  như  trước.

Ví dụ 15: thay đổi số 76510 thành số thập lục phân.

Ta tiến hành quy tắc phân chia, tớ được:

 

Ví dụ 16: Đổi 72410 thành số thập lục phân

Chúng tớ nên lưu giữ rằng ngẫu nhiên một trong những dư nào vô quy tắc phân chia to hơn 9 đều được trình diễn bởi vì những chữ kể từ A cho tới F Lúc thay đổi thanh lịch số thập lục phân.

2.9.ĐỔI TỪ THẬP LỤC PHÂN SANG NHỊ PHÂN

Cách thay đổi kể từ số thập lục phân thanh lịch số nhị phân cũng như thay đổi kể từ chén phân thanh lịch nhị phân, tức thị từng ký số thập lục phân được thay đổi thanh lịch độ quý hiếm nhị phân 4 bit tương tự.

Ví dụ 17: Đổi số 8D216

2.10.ĐỔI TỪ NHỊ PHÂN SANG THẬP LỤC PHÂN

Để thay đổi kể từ số nhị phân thanh lịch thập lục phân tớ thực hiện ngược lại cơ hội thay đổi kể từ thập lục phân thanh lịch nhị phân. Nghĩa là tớ group trở thành từng group 4 bit, từng group được thay đổi thanh lịch ký số thập lục phân tương tự. Số 0 rất có thể được thêm nữa nhằm hoàn hảo 4 bit sau cuối.

Ví dụ 18 : Đổi số 110011011012 trở thành số thập lục phân

Ví dụ 19 : Đổi số 10101001112 trở thành số thập lục phân

TÓM TẮT CÁC PHÉP CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ THỐNG SỐ:

  • Khi tiến hành quy tắc đổi khác kể từ hệ nhị phân (hoặc chén phân hoặc thập lục phân), tớ lấy tổng trọng số của từng địa điểm ký số.
  • Khi thay đổi kể từ hệ thập phân thanh lịch hệ nhị phân (bát phân hoặc thập lục phân), tớ vận dụng cách thức tái diễn quy tắc phân chia mang lại 2 (8 hoặc 16) và phối hợp những số dư.
  • Khi thay đổi kể từ số nhị phân thanh lịch chén phân (hay thập lục phân), tớ group những bit trở thành từng group 3 (hoặc 4) bit và thay đổi từng group này thanh lịch ký số chén phân (hay thập lục phân) tương tự.
  • Khi thay đổi kể từ số chén phân (hay thập lục phân) thanh lịch nhị phân, tớ thay đổi từng ký tự động trở thành số nhị phân 3 (hoặc 4) bit tương tự.
  • Khi thay đổi kể từ số chén phân thanh lịch thập lục phân (hay ngược lại), tớ thay đổi thanh lịch nhị phân trước, tiếp sau đó thay đổi thanh lịch khối hệ thống số mong ước.

III.TÍNH TOÁN VỚI HỆ THỐNG SỐ

3.1.CỘNG SỐ HEX (THẬP LỤC PHÂN)

Phép nằm trong số hex được tiến hành tương tự như nằm trong thập phân. Sau đấy là phương pháp nhằm nằm trong số hex:

Cộng nhị ký số hex vô hệ thập phân, tính nhẫm độ quý hiếm thập phân tương tự mang lại những ký số to hơn 9

Nếu tổng nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì 15, rất có thể trình diễn thẳng ở dạng ký số hex

Nếu tổng to hơn hoặc bởi vì 16, trừ 16 và lưu giữ 1 cho tới địa điểm ký số sau đó.

Sau đấy là một trong những ví dụ với những số hex minh họa

ví dụ 1 tớ với những LSD (7 và 4) đã cho ra 11, là B ở hệ hex. Không sở hữu số lưu giữ, nằm trong 5 và 3 đã cho ra 8.

ví dụ 2 tớ chính thức nằm trong 8 và A, tính nhẫm A đi ra độ quý hiếm thập phân là 10 . Do cơ tổng là 18, số này to hơn 16 nên tớ trừ mang lại 16 được 2, ghi chép số 2 và lưu giữ 1 thanh lịch địa điểm sau đó. Cộng số lưu giữ mang lại 4 và 3 tớ được tổng là 8.

ví dụ 3 tổng của C và D coi như 12 + 13 = 2510, số này to hơn 16 nên tớ trừ mang lại 16 còn 9, và lưu giữ 1 thanh lịch địa điểm sau đó. Cộng số lưu giữ này với B và 3 tớ được 1510 đổi thanh lịch số hex là F , lưu giữ 1 thanh lịch địa điểm sau đó. Cộng số lưu giữ này với 4 và 4 tớ được 9, và sản phẩm sau cuối là 9F9.

3.2.CỘNG NHỊ PHÂN

Phép nằm trong nhị số nhị phân được tổ chức tương tự như nằm trong số thập phân. Các bước của quy tắc nằm trong nhị phân được vận dụng mang lại số nhị phân. Tuy nhiên, chỉ mất tư tình huống rất có thể xẩy ra vô quy tắc nằm trong nhị số nhị phân (bit) bên trên địa điểm ngẫu nhiên. Đó là:

Dưới đấy là một vài ba ví dụ về nằm trong nhị số nhị phân (số thập phân tương tự vô lốt ngoặc):

Phép nằm trong là quy tắc toán số học tập cần thiết nhất vô khối hệ thống nghệ thuật số. Như tớ tiếp tục thấy, những quy tắc trừ, nhân và phân chia được tiến hành ở đa số máy vi tính và PC bấm tay tân tiến nhất thực đi ra chỉ sử dụng quy tắc nằm trong thực hiện quy tắc toán cơ bạn dạng của bọn chúng.

3.3.TRỪ NHỊ PHÂN

Trong quy tắc trừ nếu như số trừ nhỏ rộng lớn số trừ, ví dụ là lúc 0 trừ 1, thì cần mượn 1 ở sản phẩm cao kế tiếp và là 2 ở ở sản phẩm đang được trừ và số mượn này cần trả lại mang lại sản phẩm cao kế tiếp tương tự động như quy tắc trừ của nhị số thập phân.

Ví dụ 1: tình huống trừ nhị số nhị phân 1 bit

Ví dụ 2: Trừ nhị số nhị phân nhiều bit

4.4 BIỂU DIỄN CÁC SỐ CÓ DẤU

Do phần lớn PC xử lý cả số âm lẫn lộn số dương nên cần phải có tín hiệu này cơ nhằm biểu thị lốt của số ( + hoặc – ). Thông thường người tớ thêm thắt vào một trong những bit phụ gọi là bit lốt. Thông thường  đồng ý bit 0 là bit lốt biểu thị số dương, bit một là bit lốt biểu thị số âm.

Dạng bù 1

Để sở hữu bù 1 của số nhị phân, tớ thay cho từng bit 0 trở thành bit 1 và từng bit 1 trở thành bit 0. Nói cách tiếp, tớ thay cho đỗi từng bit vô số nhị phân vẫn mang lại trở thành bit bù (đảo) ứng.

Ví dụ :

Dạng bù 2

Bù 2 của một trong những nhị phân được tạo hình bằng phương pháp lấy bù 1 của số và nằm trong 1 vô địa điểm nhỏ nhất.

Ví dụ 3: Tìm  dạng bù 2 của số 1101012 = 5310

Ví dụ 4:

Biểu thao diễn số sở hữu lốt bởi vì bù 2

Bù 2 trình diễn những số sở hữu lốt Theo phong cách sau đây:

Nếu là số dương, thì trị vô cùng được trình diễn theo phương thức nhị phân thực sự của chính nó, và bit lốt là 0 được bịa đặt vô trước MSB.

Nếu là số âm, trị vô cùng được trình diễn ở dạng bù 2, và bit lốt là một trong được bịa đặt trước MSB.

Ví dụ minh họa:

Các quy tắc tính vô bù 2 tương tự động như quy tắc tính số nhị phân thông thường.

4.5.NHÂN NHỊ PHÂN

Phép nhân số nhị phân được tiến hành tương tự động như nhân số thập phân. Quá trình thiệt đi ra đơn giản và giản dị rộng lớn vì như thế ký số của số nhân đơn giản 0 và 1, chính vì vậy tớ chỉ nhân mang lại 0 hay là một.

 Ví dụ:

4.6.CHIA SỐ NHỊ PHÂN

Phép phân chia một trong những nhị phân (số bị chia) mang lại một trong những không giống (số chia) được tiến hành tương tự như quy tắc phân chia số thập phân. Tiến trình thức tế còn đơn giản và giản dị rộng lớn tự Lúc đánh giá coi sở hữu từng nào chuyến số phân chia “ chuồn vào” số bị phân chia, chỉ mất nhị năng lực này đó là 0 và 1. Quá trình phân chia được minh họa bởi vì ví dụ sau:

Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ hối đoái | Sacombank

Trong ví dụ trước tiên tớ sở hữu 1001chia mang lại 112, tương tự 910 chia mang lại 310

Thương số là 00112 = 310. Trong ví dụ thứ hai, 10102 chia mang lại 1002 tức là 1010 chia mang lại 410 kết trái ngược là 0010.12= 2.510

Phép phân chia số sở hữu lốt được tiến hành như quy tắc nhân. Số âm được trở thành số dương bởi vì quy tắc bù, tiếp sau đó mới nhất tiến hành quy tắc phân chia. Nếu số bị phân chia và số phân chia sở hữu lốt ngược nhau, thương số thay đổi thanh lịch số âm bằng phương pháp lấy bù 2 nó và gán bit lốt là một trong. Nếu số bị phân chia và số phân chia nằm trong lốt, thương số được xem là số dương và được gán bit lốt là 0.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tự tin giao tiếp tiếng Anh với cấu trúc "suggest"

Cấu trúc “suggest" được dùng nhiều trong văn nói và giao tiếp, dùng để gợi ý hoặc đề xuất cho ai đó làm việc gì. Tuy nhiên, nếu học sâu hơn, cấu trúc này còn có rất nhiều điều thú vị khác nữa.