Cấu trúc it's time - Công thức, cách dùng, ví dụ và bài tập

Trong quy trình dùng giờ đồng hồ Anh đáp ứng mang đến việc tiếp xúc mỗi ngày, tất cả chúng ta cần thiết tăng cấp vốn liếng kể từ, dùng những idioms nhiều chủng loại để giúp đỡ cuộc đối thoại trở lên trên đương nhiên rộng lớn rộng lớn. Mé cạnh việc dùng trở thành ngữ thì những cụm kể từ cũng là 1 trong phát minh hoặc, ngày hôm nay IZONE tiếp tục reviews cho tới chúng ta cấu tạo It’s time. 

Cùng theo gót dõi nội dung bài viết nhằm coi cơ hội dùng cấu tạo it’s vô cuộc sống mặt hàng thế nào chúng ta nha!

Bạn đang xem: Cấu trúc it's time - Công thức, cách dùng, ví dụ và bài tập

It’s time (Phrases): đang đi vào khi làm cái gi ê (did something)

Cấu trúc it's time

It’s time là cấu tạo được dùng Khi bạn thích kể cho tới việc “đến khi rồi” “đã cho tới thời hạn thao tác gì đó”. Khi dùng It’s time tớ cũng hoàn toàn có thể hiểu rằng việc được nhắc đến rất cần được tiến hành tức thì tức thời hoặc nhanh nhất vô sau này sát.

 • It’s almost midnight. It’s time for us to tướng leave the tiệc ngọt now.  (Gần nửa tối rồi. Đã đến thời điểm tất cả chúng ta tách buổi tiệc.)
 • It’s time for the government to tướng give solutions to tướng climate problems. (Đã đến thời điểm cơ quan chính phủ nên thể hiện những biện pháp cho những yếu tố nhiệt độ.)

Khi chúng ta dùng cấu tạo “It’s time you….” tức thị chúng ta bảo ai ê thực hiện cần thiết điều gì này mà chúng ta nghĩ về chúng ta nên thực hiện kể từ lâu rồi.

 • It’s time you got off your ass and looked for a job. Don’t depend on your parents. (Đã đến thời điểm chúng ta nên đứng lên và thăm dò tìm kiếm một việc làm. Đừng tùy theo phụ huynh nữa)

Cấu trúc it’s time và cơ hội dùng 

Cấu trúc it’s time + Danh từ/ cụm danh từ

Cấu trúc

It is/it’s/it was time + for + noun/noun phrase

Mục đích: Cấu trúc it’s time + danh kể từ được dùng để làm mô tả rằng thời hạn nhằm thực hiện một chiếc gì ê đang đi vào.

 • I’m hungry. It’s time for lunch. (Mình đói rồi. Đã cho tới giờ ăn trưa)

Cấu trúc it’s time + to tướng V

Cấu trúc

It is/it’s/it was time + to tướng V

Mục đích: Cấu trúc it’s time + to tướng V được dùng để làm mô tả rằng thời hạn nhằm thực hiện một chiếc gì ê đang đi vào.

 • Yesterday, at 11.30 p.m I decided it was time to tướng go trang chủ when I saw most people leaving. (Hôm qua loa, khi 11h30, tôi đưa ra quyết định đang đi vào khi về căn nhà Khi tôi thấy đa số người xem đang được tách lên đường.)

Cấu trúc it’s time + mệnh đề

Cấu trúc

It is/it’s/it was (about/high) time + S+ V-ed/ PII

Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

Mục đích: Cấu trúc it’s time + mệnh đề dùng để làm mô tả rằng chúng ta nghĩ về điều gì ê nên được tiến hành hoặc dùng để làm nhắc nhở/ đòi hỏi người nào là ê tiến hành một hành vi nào là ê nên được tạo tức thì tức thời hoặc vô sau này sát.

 • It’s about time you met him, he’s been waiting outside for hours. (Đã đến thời điểm chúng ta gặp gỡ anh ấy, anh ấy đang được đợi phía bên ngoài hàng tiếng đồng hồ rồi.)

Cấu trúc không giống tương tự với it’s time 

Một số cấu tạo đem chân thành và ý nghĩa tương tự động với cấu tạo it’s time, chúng ta cũng có thể dùng thay cho thế vô quy trình tiếp xúc để giúp đỡ cuộc đối thoại góp thêm phần phong phú và đa dạng rộng lớn nhé.

Cấu trúc it's time

Cấu trúc It’s high time

Cấu trúc

It’s high time + (for somebody) + to tướng tự something

It’s high time + S + V_ed/PII + O

Mục đích: Cấu trúc it’s high time được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề tính cung cấp thiết của một yếu tố nào là ê rất cần được thực hiện/ xử lý tức thì lập tức

 • It’s high time for us to tướng disuse nylon bags to tướng protect the environment. (Đã đến thời điểm tất cả chúng ta ngừng dùng túi nilon nhằm bảo đảm an toàn môi trường)
 • It’s high time we went to tướng the hospital to tướng visit him. (Đã đến thời điểm tất cả chúng ta vô khám đa khoa thăm hỏi anh ấy.)

Cấu trúc It’s about time

Cấu trúc

It’s about time + (for somebody) + to tướng tự something

It’s about time + S + V2/ed + O

Xem thêm: 50 hình ảnh anime đẹp nhất

Mục đích: Cấu trúc it’s about time được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề tính cung cấp thiết của một yếu tố nào là ê rất cần được thực hiện/ xử lý tức thì lập tức

 • It’s about time for Jenny to tướng clean up her bedroom. It’s sánh messy (Đã đến thời điểm Jenny lau chùi phòng nghỉ của tôi. Nó thiệt là lộn xộn)
 • It’s about time she applied for a new environment job. The company’s compensation currently is too poor (Đã đến thời điểm cô nộp đơn van lơn thao tác ở môi trường thiên nhiên mới nhất. Chế phỏng đãi ngộ của doanh nghiệp lớn thời điểm hiện tại quá kém)

>>> Tham khảo thêm: Cấu trúc let – Công thức, cách sử dụng, phân biệt với lets & let’s

Bài tập

Bài tập dượt thực hành: Điền dạng trúng của động kể từ vô dù rỗng tuếch bên dưới đây

 1. It’s really late. It’s time we (go)………. trang chủ.
 2. It’s 10 o’clock and John are still in bed. It’s time he (wake up)……….
 3. It’s late. It’s time for bu (go)………. trang chủ. My mother did not allow bu to tướng come trang chủ late.
 4. It’s time for my father (have)……….a new xế hộp. This old one isn’t good enough for him.
 5. Your máy vi tính is quite old. It’s time you (buy)………. a new one.
 6. It’s time for you (eat)………. lunch. You must be hungry.
 7. It’s time I (have)………. my hair cut.I hate long hair!
 8. It’s time for bu (start)………. learning a foreign language.What about Spanish?
 9. It’s time we (start)………. learning IELTS.
 10. It’s time you (read)………. read this book.It was written by Kim Lan and it’s very good.