Cấu trúc started

PART 1:

Trong phần thứ nhất của bài xích ganh đua viết lách, những các bạn sẽ được đòi hỏi viết lách lại năm câu với dùng những kể từ khêu gợi ý mang đến sẵn sao mang đến nghĩa câu bất biến đối với câu gốc. Để thực hiện đảm bảo chất lượng phần này, trong những phần bài học kinh nghiệm những các bạn sẽ được chỉ dẫn với một vài cấu tạo biến hóa thịnh hành và tiếp sau đó là phần rèn luyện tế bào phỏng bám theo đề ganh đua. Các các bạn cũng cần được cảnh báo thêm thắt về kĩ năng thực hiện bài xích mang đến phần này như sau:

Bạn đang xem: Cấu trúc started

Hướng dẫn kĩ năng thực hiện bài

Phải đáp ứng dùng chính kể từ mang đến sẵn và chân thành và ý nghĩa câu ko thay cho đổi

Sau khi viết lách lại cần thiết đánh giá nhằm tách lỗi chủ yếu miêu tả, ngữ pháp

Thì của câu viết lách lại cần nằm trong thì với câu tiếp tục cho

Trong phần số 1, với dạng nội dung bài viết lại câu này, tất cả chúng ta sẽ tiến hành ra mắt về nhì cấu tạo.

Cấu trúc thứ nhất là:

S + started / began + V-ing / to-V = S + have PII / have been + V-ing
(Bắt đầu thao tác làm việc gì / Làm việc gì được bao lâu)

Các các bạn hãy bám theo dõi ví dụ tại đây giúp xem được cơ hội câu biến hóa khi trả kể từ dạng cấu tạo này lịch sự dạng không giống tuy nhiên nghĩa câu ko thay đổi.

** Ví dụ:

I started doing homework two hours ago.

= I have been doing homework for two hours.
(Tôi tiếp tục chính thức thực hiện bài xích tập dượt về ngôi nhà kể từ nhì giờ trước.)

I started working in this company when I came back from Paris.

Xem thêm: Trải nghiệm Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên thú vị tại Đắk Lắk

= I have been working in this company since I came back from Paris.
(Tôi chính thức thao tác làm việc cho doanh nghiệp này kể từ khi tôi về bên kể từ Paris.)

** Lưu ý:

Khi dùng với thì thời điểm hiện tại triển khai xong hoặc thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối thì dùng giới kể từ FOR và SINCE.

✓ FOR + khoảng chừng thời gian: for a week, for two hours. (Bỏ AGO khi sử dụng FOR.)

✓ SINCE + mốc thời hạn bắt đầu: since last week, since I was small. (Bỏ WHEN khi sử dụng SINCE.)

Cấu trúc thứ hai chúng ta nên nhớ là:

It seems that… = It appears that... = It is likely that… = It looks as if…
(Có vẻ như thể / có vẻ như là…)

 ** Ví dụ:

✓ It seems that she was very depressed about failing the test.
= It appears that she was very depressed about failing the test.
= It is likely that she was very depressed about failing the test.
= It looks as if she was very depressed about failing the test.
Có vẻ như cô ấy đặc biệt buồn vì thế trượt kỳ ganh đua.

Xem thêm: Sự thật lý do tại sao con gái phải mặc quần lót

✓ It appears that they've sent us the wrong information.
= It seems that they've sent us the wrong information.
= It is likely that they've sent us the wrong information.
= It looks as if they've sent us the wrong information.
Có vẻ như bọn họ tiếp tục gửi sai vấn đề mang đến tất cả chúng ta.

✓ It looks as if it's going to lớn rain again.
= It seems that it's going to lớn rain again.
= It appears that it's going to lớn rain again.
= It is likely that it's going to lớn rain again.
Nhìn có vẻ như như trời lại chuẩn bị mưa.

✓ It is likely that she's very surprised at his amazing performance.
= It seems that she's very surprised at his amazing performance.
= It appears that she's very surprised at his amazing performance.
= It looks as if she's very surprised at his amazing performance.
Có vẻ như cô ấy đặc biệt kinh ngạc trước mùng trình diễn ấn tượng của anh ấy tớ.