Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây?


Câu hỏi:

Cây cao su thiên nhiên cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

Bạn đang xem: Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm đặc biệt cao và theo đòi mùa.

B. Nhiệt chừng ôn hoà, đem mưa nhiều.

C. Nhiều khả năng chiếu sáng, rét, ổn định quyết định.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko gió máy bão.

Trả lời:

Đáp án đích là: D

Cây cao su thiên nhiên là cây ưa nhiệt độ, độ ẩm, ko chịu đựng được gió máy bão, quí phù hợp với khu đất badan. Cao su là cây lấy vật liệu bằng nhựa cần thiết của miền nhiệt đới gió mùa. Các nước trồng nhiều là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, VN,...

Xem thêm thắt bài bác tập luyện Địa lí 10 CTST đem điều giải hoặc khác:

Câu 2:

Theo độ quý hiếm dùng, cây cỏ được phân trở thành những group này sau đây?

Xem điều giải »


Câu 3:

Yếu tố này tại đây của tạo ra nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai rộng lớn cả?

Xem thêm: Tím pastel hợp với màu gì? Các mẫu váy tím pastel xinh xắn 2024

Xem điều giải »


Câu 4:

Biện pháp công cộng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp mặt hàng hoá nhập nền kinh tế tài chính tân tiến là

Xem điều giải »


Câu 5:

Biểu hiện tại này tại đây không đích với tầm quan trọng của rừng so với sản xuất?

Xem điều giải »


Câu 6:

Đặc điểm này sau đó là cần thiết nhất so với tạo ra nông nghiệp?

Xem điều giải »

Xem thêm: 4 cách kết nối iPhone với tivi


Câu 7:

Để xử lý những giới hạn vì thế tính mùa vụ nhập tạo ra nông nghiệp phát sinh, quan trọng phải

Xem điều giải »