Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ

Báo cáo

Khối nào là ra quyết định cường độ trầm, bổng của âm thanh? Cường chừng tiếng động vì thế khối nào là quyết định?

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Trả lời nói vô APP VIETJACK

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 916

Trinh Tạ

3 năm trước

 - Khối ra quyết định cường độ trầm, bổng của tiếng động là khối mạch âm sắc.

   - Khối nào là ra quyết định độ mạnh tiếng động là khối mạch khuếch tán năng suất.

0 bình luận

Quảng cáo

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề