Chọn kí hiệu thuộc thuộc hoặc không thuộc không thuộc thay cho mỗi ?

Chọn kí hiệu thuộc thuộc hoặc ko thuộc không thuộc thay cho tới mỗi ?

161 26/11/2023

Toán lớp 6 trang 12 Bài 1

Bạn đang xem: Chọn kí hiệu thuộc thuộc hoặc không thuộc không thuộc thay cho mỗi ?

Chọn kí hiệu  thuộc hoặc ko thuộc  thay cho tới mỗi ?.

a) 15  ?  ;

b) 10,5  ?  *;

c) 79   ?  ;

d) 100  ?  

Trả lời nói

Tập hợp  là tụ tập những số tự động nhiên:  = {0; 1; 2; 3; 4; 5; …}.

Tập hợp * là tụ tập những số bất ngờ không giống 0: * = {1; 2; 3; 4; 5; 6; …}.

Do đó:

a) 15 là số bất ngờ nên 15 nằm trong tập luyện hợp , tao viết 15

Xem thêm: Cách chơi Rubik 3x3 dễ hiểu nhất cho người mới

b) Số 10,5 ko cần là số bất ngờ nên 10,5 ko nằm trong tập luyện hợp *, tao viết 10,5*

c) Số 79 không cần là số bất ngờ nên 79 không nằm trong tập luyện hợp , tao viết 79

d) Số 100 là số bất ngờ nên 100 nằm trong tập luyện hợp  nên tao viết 100

Xem tăng lời nói giải SGK Toán lớp 6 sách Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Tập hợp ý. Phần tử của tập luyện hợp

Bài 2: Tập hợp ý số bất ngờ. Ghi số tự động nhiên

Bài 3: Các phép tắc tính vô tụ tập số tự động nhiên

Xem thêm: Cho 27,6 gam Toluen phản ứng với 0,8 lít dung dịch HNO3 đặc 0,75M (xúc tác H2SO4 đặc, to). Sau một thời gian thu được ?

Bài 4: Lũy quá với số nón tự động nhiên

Bài 5: Thứ tự động tiến hành phép tắc tính

Bài 6: Chia không còn và phân chia sở hữu dư. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng