Mệnh đề quan hệ (Relative clause) | Cách dùng, ví dụ & bài tập

Mệnh đề mối liên hệ là gì?

Mệnh đề mối liên hệ (relative clause) là 1 trong những dạng mệnh đề dựa vào. Nó đem mái ấm ngữ, động kể từ tuy nhiên ko thể đứng song lập thực hiện một câu. Đôi lúc còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) vì như thế nó đem tác dụng như 1 tính từ: bổ sung vấn đề (bổ nghĩa) cho 1 danh kể từ nhập câu. Mệnh đề quan liêu hệ luôn được chính thức bởi vì một đại kể từ quan liêu hệ (relative pronoun).

Các loại mệnh đề mối liên hệ nhập giờ Anh

Có nhì loại chính:

Bạn đang xem:

 • Mệnh đề mối liên hệ xác lập (defining relative clause)

 • Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập (non-defining relative clause)

Các loại mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề mối liên hệ xác lập (Defining Clause)

Chức năng:

 • Mệnh đề mối liên hệ xác lập chứa chấp vấn đề thực hiện rõ ràng cho tới danh kể từ đứng trước nó. Nghĩa của câu sẽ không còn đầy đủ nếu như thiếu thốn mệnh đề mối liên hệ xác lập.

 • Không đem lốt “,”

Ví dụ: The man who is sitting next to tát you is handsome. Audio icon(Người nam nhi đang được ngồi cạnh các bạn thì đẹp mắt trai.)

Nếu không tồn tại mệnh đề mối liên hệ “who is sitting next to tát you” thì ko xác lập được “the man” là ai.

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập (Non-defining Clause)

Chức năng:

 • Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập fake tăng vấn đề cho tới danh kể từ đứng trước nó. Nghĩa của câu vẫn đầy đủ nếu như không tồn tại mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

 • Có lốt “,”

Ví dụ: Rosie, who is sitting next to tát you, is beautiful. Audio icon (Rosie, người đang được ngồi cạnh các bạn, thì xinh đẹp mắt.)

Nếu không tồn tại mệnh đề mối liên hệ “who is sitting next to tát you” thì Rosie vẫn là 1 trong những danh kể từ xác lập.

Đọc thêm:

 • Mệnh đề thời điểm hiện tại phân kể từ (present participle clause)

 • Mệnh đề danh kể từ (noun clause)

 • Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clause)

Đại kể từ mối liên hệ (Relative Pronouns)

Đại kể từ mối liên hệ khai mạc mệnh đề mối liên hệ. Đại kể từ mối liên hệ nhưng mà người học tập dùng tùy theo việc người học tập đang được nhắc đến đối tượng người sử dụng nào là và loại mệnh đề mối liên hệ. Việc phân biệt những đại kể từ mối liên hệ tiếp tục phụ thuộc tác dụng của chính nó nhập câu.

Who

 • Who là loại mệnh đề mối liên hệ xác lập và mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

 • Thay thế cho tới danh kể từ chỉ người và đôi lúc là thú nuôi vào vai trò thực hiện mái ấm ngữ.

Ví dụ: The boy who is wearing a green jacket is my younger brother. Audio icon (Cậu nhỏ nhắn người nhưng mà đang diện một cái áo khoác bên ngoài xanh xao là em trai tôi.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “who is wearing a green jacket”, đại kể từ mối liên hệ “who” thay cho thế cho tới “the boy” và vào vai trò thực hiện mái ấm ngữ nhập câu.

Whom

 • Loại mệnh đề mối liên hệ xác lập và mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

 • Thay thế cho tới danh kể từ chỉ người vào vai trò thực hiện tân ngữ.

Ví dụ: Mai likes the man whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night. Audio icon (Mai quí chàng trai nhưng mà tôi gặp gỡ tối qua loa bên trên buổi tiệc)

Trong mệnh đề mối liên hệ “whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night”, đại kể từ mối liên hệ “whom” thay cho thế cho tới “the man” vào vai trò thực hiện tân ngữ ứng với mái ấm ngữ “I” và động kể từ “met”.

Which

 • Loại mệnh đề mối liên hệ xác lập và mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

 • Thay thế cho tới danh kể từ chỉ vật vào vai trò thực hiện mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ: We have seen a lot of changes which are good for business. Audio icon

Trong mệnh đề mối liên hệ “which are good for business.”, đại kể từ mối liên hệ “which” thay cho thế cho tới “changes” – danh kể từ chỉ vật vào vai trò thực hiện mái ấm ngữ nhập câu.

Ví dụ: It was the same picture which I saw yesterday. Audio icon (Đó là hình ảnh nhưng mà tôi đang được thấy ngày qua.)

Trong mệnh đề mối liên hệ là “which I saw yesterday.”, đại kể từ mối liên hệ “which” thay cho thế cho tới “the same picture” – danh kể từ chỉ vật vào vai trò thực hiện tân ngữ nhập câu ứng với mái ấm ngữ “I” và động kể từ “saw”.

 • Thay thế cho tới nghĩa của tất cả mệnh đề phần bên trước và được tách rời khỏi bởi vì lốt phẩy.

Ví dụ: Lan got the low mark in the Math, which made her parents sad. Audio icon (Lan bị điểm xoàng môn toán, điều này tạo nên cha mẹ cô ấy buồn.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “which made her parents sad.”, đại kể từ mối liên hệ “which” ở phía trên không chỉ có thay cho thế cho tới “low mark in the Math” vì như thế điểm xoàng môn Toán ko khiến cho cha mẹ Lan buồn nhưng mà việc Lan bị điểm xoàng môn Toán mới nhất tạo nên cha mẹ Lan buồn nên là “which” tiếp tục thay cho thế cho tất cả mệnh đề đứng trước nó.

Xem chi tiết: Quy tắc lốt phẩy nhập mệnh đề mối liên hệ.

That

 • Loại mệnh đề mối liên hệ xác lập.

Thay thế cho tới “who”, “whom”, “which” nhập mệnh đề mối liên hệ chỉ người, động vật hoang dã và sự vật. That chỉ được ngừng nhập mệnh đề mối liên hệ xác lập. That tiếp tục không nhiều quý phái rộng lớn “who”, “whom” và “which”.

Ví dụ:

 • The boy who/that is wearing a green jacket is my younger brother. Audio icon (Cậu nhỏ nhắn người nhưng mà đang diện một cái áo khoác bên ngoài xanh xao là em trai tôi.)

 • It was the same picture which/that I saw yesterday. Audio icon (Đó là hình ảnh nhưng mà tôi đang được thấy ngày qua.)

 • Mai likes the man whom I met at the các buổi tiệc nhỏ last night. Audio icon (Mai quí chàng trai nhưng mà tôi gặp gỡ tối qua loa bên trên buổi tiệc)

Tìm hiểu thêm: Phân biệt "which" và "that" nhập mệnh đề mối liên hệ.

Whose

 • Loại mệnh đề mối liên hệ xác lập - Đại kể từ mối liên hệ thay cho thế cho tới kể từ chỉ chiếm hữu.

 • Thay thế cho tới kể từ chỉ chiếm hữu của những người hoặc vật nhập câu. Vì vậy, whose thông thường đứng tức thì trước danh kể từ.

Ví dụ: He’s marrying a girl whose family don’t seem to tát lượt thích him. Audio icon (Anh tớ cưới một cô nàng người nhưng mà mái ấm gia đình của cô ý ấy nhường nhịn như ko quí anh tớ.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “whose family don’t seem to tát lượt thích him.”, đại kể từ mối liên hệ “whose” thay cho thế cho việc chiếm hữu “her” – của cô ý tớ.

Để thực hiện rõ ràng tác dụng của Whose, người sáng tác tiếp tục phân tách câu như sau: “family” là mái ấm ngữ, động kể từ là “don’t like”, tân ngữ là “him” và kể từ cần thiết thay cho thế là “girl”. Danh kể từ đứng tức thì hâu phương là “family” và nếu như viết lách đầy đủ được xem là “her family or the girl’s family” chủ yếu nên là câu thiếu thốn chiếm hữu và “whose vào vai trò thay cho thế cho việc chiếm hữu nhập câu này.

Trạng kể từ mối liên hệ (Relative adverbs)

Where

 • Thay thế cho tới kể từ, cụm kể từ vào vai trò thực hiện trạng kể từ chỉ xứ sở nhập câu.

Ví dụ: I know a restaurant where the food is excellent. Audio icon (Tôi biết một quán ăn điểm nhưng mà đem đồ ăn tuyệt vời.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “where the food is excellent.”, đại kể từ mối liên hệ “where” thay cho cho tới trạng kể từ chỉ xứ sở “in the restaurant” vì như thế câu nếu như viết lách phía trên đầy đủ được xem là “the food in the restaurant is excellent” nên là “where” ở phía trên ko giản dị đơn thuần thay cho thế cho tới “restaurant” nhưng mà thay cho thế cho tất cả cụm chỉ xứ sở “in the restaurant”.

Tìm hiểu thêm: Phân biệt “where” và “which” nhập mệnh đề mối liên hệ.

When

 • Thay thế cho tới kể từ, cụm kể từ vào vai trò thực hiện trạng kể từ chỉ thời hạn nhập câu.

Ví dụ: 17th of June, 1995 is the day when I was born. Audio icon (17/6/1995 là ngày nhưng mà tôi được sinh rời khỏi.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “when I was born”, đại kể từ mối liên hệ “when” thay cho thế cho tới cụm trạng kể từ chỉ thời hạn “on 17th of June, 1995 vì như thế câu nếu như viết lách không thiếu thốn được xem là “I was born on 17th of June, 1995” nên là when ở phía trên thay cho thế cho tất cả cụm chỉ thời hạn là “on 17th of June, 1995”.

Why

 • Thay thế cho tới trạng kể từ chỉ nguyên do.

Ví dụ: Do you know the reason why the cửa hàng is closed today? Audio icon (Bạn đem biết nguyên do vì như thế sao nhưng mà thời điểm hôm nay siêu thị tạm dừng hoạt động không?

Trong mệnh đề mối liên hệ “why the cửa hàng is closed today?”, đại kể từ mối liên hệ “why” thay cho thế cho tới cụm kể từ chỉ nguyên do “for the reason” vì như thế câu này nếu như viết lách đầy đủ được xem là “Do you know the reason. The cửa hàng is closed today for that reason.”

Đại kể từ mối liên hệ kép

Đại kể từ mối liên hệ kép là đại kể từ mối liên hệ được dùng với tác dụng kép:

 • Hoạt động như 1 mái ấm ngữ, tân ngữ hoặc trạng ngữ nhập mệnh đề của câu.

 • Hoạt động như 1 liên kể từ nối mệnh đề chứa chấp đại kể từ mối liên hệ kép với phần sót lại của câu.

Whoever (Bất cứ ai)

 • Thay thế cho tất cả những người đem tối thiểu một tác dụng thực hiện mái ấm ngữ.

Ví dụ: Whoever comes to tát see u, ask them to tát wait. Audio icon (Bất cứ ai cho tới gặp gỡ tôi, bảo bọn họ đợi.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “Whoever comes to tát see me”, “whoever” vào vai trò thực hiện mái ấm ngữ cho tới câu bên cạnh đó thực hiện liên kể từ nối mệnh đề “Whoever comes to tát see me” với phần sót lại của câu.

Whomever (Bất cứ ai)

 • Thay thế cho tất cả những người đem tối thiểu một tác dụng thực hiện tân ngữ.

Ví dụ: Whomever you hire will be fine with u. Audio icon (Cho mặc dù các bạn mướn ai thì tôi đều thấy ổn định.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “Whomever you hire”, đại kể từ mối liên hệ “whomever” thay cho thế cho tới tân ngữ ứng với mái ấm ngữ “I” và động kể từ “hire” bên cạnh đó là liên kể từ nhằm nối “you hire” với phần sót lại của câu.

Whichever (Bất cứ khuôn mẫu gì)

 • Thay thế cho tới tân ngữ, mái ấm ngữ chỉ vật đem sự lựa lựa chọn.

Ví dụ: Whichever train you take from here, you will kết thúc at Charing Cross station. Audio icon (Cho mặc dù các bạn cút chuyến tàu nào là ở phía trên thì các bạn đều sẽ tới ga Charing Cross.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “Whichever train you take from here”, đại kể từ mối liên hệ “whichever” thay cho thế cho tới tân ngữ “train” ứng với mái ấm ngữ “you” và động kể từ “take” bên cạnh đó là liên kể từ nhằm nối “you take from here” với phần sót lại của câu.

Whatever (Bất cứ điều gì)

 • Thay thế cho tới tân ngữ, mái ấm ngữ chỉ vật

Ví dụ: Pinkie will be successful at whatever she chooses to tát vì thế in life. Audio icon (Pinkie tiếp tục thành công xuất sắc mặc dù cô ấy lựa chọn làm cái gi cút nữa.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “Whatever she chooses”, đại kể từ mối liên hệ “whatever” thay cho thế cho tới tân ngữ ứng ở câu mệnh đề phần bên trước ứng với mái ấm ngữ “Pinkie” và động kể từ “will be sucessful at” bên cạnh đó là tân ngữ cho tới mệnh đề hâu phương ứng với mái ấm ngữ “she” và động kể từ “chooses to tát do”.

Tìm hiểu thêm: Cách dùng cấu tạo Whatever một cơ hội cụ thể.

Whenever (Bất cứ Khi nào)

 • Thay thế cho tới trạng kể từ chỉ thời hạn.

Ví dụ: Whenever it rains, I stay indoors. Audio icon (Mỗi Khi trời mưa, tôi ở nhập mái ấm.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “Whenever it rains”, đại kể từ mối liên hệ “whenever” thay cho thế cho tới trạng kể từ chỉ thời hạn, bên cạnh đó là liên kể từ nhằm nối “it rains” với phần sót lại của câu.

Wherever (Bất cứ điểm đâu)

 • Thay thế cho tới trạng kể từ chỉ điểm chốn

  .

Ví dụ: Wherever you go, I will follow you. Audio icon (Cho mặc dù các bạn cút đâu, tôi sẽ theo các bạn.)

Trong mệnh đề mối liên hệ “Wherever you go”, đại kể từ mối liên hệ “whereever” thay cho thế cho tới trạng kể từ chỉ xứ sở bên cạnh đó là liên kể từ nhằm nối “you go” với phần sót lại của câu.

Chú ý: Trong văn rằng thân thiết, những liên kể từ này đôi lúc được dùng như câu vấn đáp ngắn ngủi.

Ví dụ:

 • ‘When should I come?’ ‘Whenever‘. (= Whenever you like)

 • ‘Tea or coffee?’ ‘Whichever’. (= I don’t mind.)

Wherever nhập mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề mối liên hệ rút gọn gàng (Reduced Relative clause)

Relative Clause hoàn toàn có thể được rút về dạng ngắn ngủi gọn gàng rộng lớn và điều này thực hiện không ít trở ngại cho tất cả những người học tập trong các việc nhận dạng và phân tách nghĩa của câu.
Mệnh đề mối liên hệ rút gọn

Hai dạng rút gọn gàng Relative Clause phổ biến nhất hoàn toàn có thể kể đến:

 • Rút gọn gàng ở dạng Hiện bên trên phân kể từ (V-ing)

 • Rút gọn gàng ở dạng Quá khứ phân kể từ (V3/V-ed)

Rút gọn gàng ở dạng thời điểm hiện tại phân kể từ (V-ing)

Nếu động kể từ của mệnh đề mối liên hệ ở dạng dữ thế chủ động, đại kể từ mối liên hệ hoàn toàn có thể được lược quăng quật và bên cạnh đó động kể từ được phân chia ở dạng Hiện bên trên phân kể từ (V-ing).

Ví dụ: The professor who teaches English Literature is leaving our university. Audio icon

Cách rút gọn: The professor who teaches -> teaching English Literature is leaving our university.

→ The professor teaching English Literature is leaving our university.

Rút gọn gàng ở dạng vượt lên trước khứ phân kể từ (V3/V-ed)

Nếu động kể từ của Relative Clause ở dạng thụ động (be + V3/V-ed), đại kể từ mối liên hệ và “be” hoàn toàn có thể được lược quăng quật, bên cạnh đó động kể từ không thay đổi ở dạng Quá khứ phân kể từ (V3/V-ed).

Ví dụ: The candidates who were chosen after the interview will have a field trip to tát our company. Audio icon

Cách rút gọn: The candidates who were chosen after the interview will have a field trip to tát our company.

→ The candidates chosen after the interview will have a field trip to tát our company. Audio icon

Xem chi tiết: 5 cơ hội rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ.

Một số cảnh báo khi sử dụng mệnh đề quan liêu hệ

1. Dùng that nhập một vài cấu tạo câu cố định và thắt chặt.

Ví dụ: 

 • Khi đem danh kể từ láo phù hợp chỉ người và vật: He and his dog that have been together for 10 years are very famous in my hometown. (Anh tớ và chú chó của tôi đang được cùng mọi người trong nhà được 10 năm rồi. Hai chúng ta đặc biệt có tiếng ở quê tôi.)

 • Dùng với danh kể từ bất định: nothing, everything, something: She blamed herself for everything that had happened.
  (Cô ấy sụp đổ lỗi cho tới phiên bản thân thiện bản thân vì như thế từng chuyện đang được xảy ra)

 • Dùng với đối chiếu nhất: The Wimbledon men’s final was the best game of tennis that I’ve ever seen. (Trận chung cuộc giải Wimbledon giành cho phái mạnh là trận đấu tennis hoặc nhất nhưng mà tôi từng coi.)

2. Lưu ý phân biệt những đại kể từ quan liêu hệ: Luôn nhằm đại kể từ mối liên hệ tức thì sát danh kể từ nhưng mà nó thay cho thế nhằm tách thực hiện hiểu sai nghĩa và sự mơ hồ nước ko quan trọng.

Ví dụ:

 • Sai: I wore a ghost costume on Halloween Day, which is sánh scary.

 • Đúng: I wore a ghost costume which is sánh scary on Halloween Day. (Tôi khoác một cỗ phục trang yêu tinh khá khiếp sợ vào trong ngày Halloween.)

  Xem thêm: Ảnh nền màu trắng miễn phí

Trong phiên phiên bản sai, người hiểu hoàn toàn có thể ko phân biệt được hoặc hiểu sai lầm là ngày “Ngày Halloween xứng đáng sợ” thay cho “bộ phục trang hóa trang xứng đáng sợ”. Vì vậy, nhằm tăng tính rõ rệt hãy nhằm đại kể từ mối liên hệ tức thì sau danh kể từ nhưng mà nó thay cho thế.

3. Mệnh đề mối liên hệ vấp ngã nghĩa cho tới (cụm) danh kể từ nào là thì cần đứng tức thì sau (cụm) danh kể từ bại.

4. Trong câu phức dùng mệnh đề mối liên hệ, cần đảm bảo đảm bên trên một mệnh đề song lập (independent clause)và một mệnh đề dựa vào (dependent clause).

Lưu ý khi sử dụng mệnh đề mối liên hệ - 1

5. Đảm bảo từng mệnh đề cần đem đầy đủ bộ phận mái ấm ngữ và động từ/cụm động kể từ và hoàn toàn có thể bố trí lại trở nên những câu đơn tách biệt đem nghĩa.

Lưu ý khi sử dụng mệnh đề mối liên hệ - 2

Ví dụ:

 • That is the man who lives next door to tát u. Audio icon

 • My grandmother, who has just turned 80, is very healthy and active. Audio icon

Xem thêm: Các lỗi sai thông dụng Khi dùng mệnh đề quan liêu hệ

Bài tập luyện mệnh đề quan liêu hệ

Exercise 1: Chọn đáp án đích thị nhất điều vào cụ thể từng câu sau.

1. He was taking exercises ____ handed by her teacher.

A.which

B. who

C. who

D. whom

2. The kid, ____ stole the siêu xe, was hiding in the building.

A. that

B. who

C. whom

D. which

3. My uncle has started a new company ____ make him a millionaire.

A. whose

B. Who

C. Whom

D. Which

4. Do you know the girl ____ we saw at the birthday các buổi tiệc nhỏ last year?

A. which

B. whose

C.who

D. whom

5. The exercise that we were taught ____ very difficult.

A. is

B. has been

C. are

D. was

6. The neighbor _____ in front of u kept chatting during the workshop,_____ annoy u very much

A. had sat/ who

B. sitting/ which

C. to tát sit/ that

D. sitting/ that

7. Was Manchester United stadium the largest ____ in the world?

A. to tát be built

B. which was built

C. built

D. build

8. This is the đô thị in _____ my friends have moved to tát live since năm nhâm thìn.

A. which

B. who

C. whose

D. where

9. Her grandfather,____ was loved by neighbor , is a popular actor.

A. who

B. that

C. where

D. which

10. The structure site, _____ is constructed in a large area, is very famous.

A. of which

B. which

C. who

D. whom

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. A

10. A

Exercise 2: Tìm lỗi sai nhập câu.

 1. The boy whose I saw last night was very handsome.

 2. The Spanish actor, which has disabilities, can also speak France.

 3. After a terrible night, the boy next door who I told you will move to tát a new place.

 4. The International Holiday is the time which adolescence be off from work for 4 days.

 5. Do you understand the reason which he made that decision?

 6. The man who him told u this morning was absolutely a genius.

 7. The person which I admire appeared on TV this afternoon.

Đáp án:

 1. whose

 2. which

 3. who

 4. which

 5. which

 6. him

 7. which

Exercise 3: Viết lại câu rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ.

 1. The construction site was constructed on the lake. It provides a large area for entertainment.

=> __________________

 1. Have you ever had a conversation with him? He is standing at the table.

=> __________________

 1. I learned to tát use this tool when I was young. This tool helps u alot in my work

=> __________________

 1. She came from the countryside. The place is located near the sea.

=> _________________

 1. The dishes were sánh tasty. I had it all in đôi mươi minutes.

=> __________________

Đáp án:

 1. The construction site was constructed on the lake, which provides a large area for entertainment.

 2. Have you ever had a conversation with the man who is standing at the table?

 3. I learned to tát use this tool, which helps u a lot in my work when I was young.

 4. She came from the countryside which is located near the sea.

 5. The dishes were sánh tasty that I had it all in đôi mươi minutes.

Tổng kết

Đại kể từ mối liên hệ là 1 trong những mảng kiến thức và kỹ năng cần thiết hùn người học tập hiểu thâm thúy và rõ ràng mệnh đề mối liên hệ rộng lớn. Tác fake đang được phân tách đại kể từ mối liên hệ bên dưới tác dụng của bọn chúng nhập mệnh đề mối liên hệ nhằm người học tập đem hạ tầng nhằm hiểu và dùng đại kể từ mối liên hệ cho tới đích thị.

Xem thêm:

Xem thêm: Tím pastel hợp với màu gì? Các mẫu váy tím pastel xinh xắn 2024

 • Mệnh đề mối liên hệ nhập IELTS Reading

 • Mệnh đề mối liên hệ nhập IELTS Writing

Phạm Thị Hồng

BÀI VIẾT NỔI BẬT