CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ: V-ING, TO V

Một trong mỗi công ty điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp vô bài xích đua Toeic là dạng thức của động từ: V-ing, To V. Mỗi dạng động kể từ sẽ sở hữu tính năng và cách sử dụng riêng biệt.

Để kiếm được điểm vô cùng dạng bài xích tương quan cho tới kỹ năng dạng thức của động kể từ vô bài xích đua Toeic, coi ngay lập tức nội dung bài viết tiếp sau đây của Athena.

Bạn đang xem: CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ: V-ING, TO V

A -  LÝ THUYẾT

 1. DANH ĐỘNG TỪ
 2. Chức năng

- Là công ty ngữ của câu: dancing bored him.

- Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting.

- Là xẻ ngữ: seeing is believing.

- Sau giới từ: He was accused of smuggling

- Sau một vài ba động từ: avoid, mind, enjoy,…

 1. Một số cách sử dụng quánh biệt
 2. Động kể từ + V-ing: Danh động kể từ theo dõi sau một số trong những động kể từ sau:

Admit: thú nhận

Anticipate: nom hòng, hòng đợi

Avoid: tránh

Appreciate: giã thành

Consider: coi xét

Delay: đình lại

Detest: ghét

Dislike: ko thích

Dread: sợ

Enjoy: quí thú

Escape: trốn thoát

Excuse: loại lỗi

Fancy: đam mê

Finish: kết thúc

Forgive: thả thứ

Like: thích 

Love: yêu thương thích

Imagine: tưởng tượng

Involve: bám líu, liên quan

Keep: lưu giữ, tiếp tục

Mind: phiền

Miss: lỡ, nhớ

Mention: đề cập

Pardon: loại lỗi

Prefer: quí hơn;

Prevent: ngăn chặn, chống ngừa

Propose: đề nghị

Quit: kể từ bỏ

Recollect: ghi nhớ lại, hồi tưởng

Resent: căm thù

Recall: khêu gợi nhớ

Resume: mang lại rằng

Resist: kháng cự, ngăn cản

Risk: mạo hiểm

Remember/ forget: nhớ/ quên

Suggest: khêu gợi ý

Stop/ begin/ start: dừng/ bắt đầu

Understand: hiểu

Discuss: thảo luận

Hate: ghét

Ví dụ: 

 • I now regret leaving school sánh young. (Bây giờ tôi hối hận hận vì như thế đang được tách ngôi trường quá sớm)
 • I'll never forget hearing this piece of music for the first time. (Tôi sẽ không còn lúc nào quên lúc nghe đến bạn dạng nhạc này lần thứ nhất tiên)
 • The food in the cooler can prevent spoiling. (Thực phẩm vô ngăn non hoàn toàn có thể tách bị hỏng hỏng)
 1. Danh động kể từ sử dụng như 1 tân ngữ thẳng (Direct object)

Danh động kể từ được sử dụng như 1 tân ngữ trực tiếp theo sau một số trong những trở nên ngữ: can’t bear, can’t facem can’t stand, can’t help, can’t resist, feel lượt thích, It’s no use/ good, It’s (not) worth,…

Ví dụ: 

 • I can't bear working with him. (Tôi ko thể chịu đựng được khi thao tác làm việc với anh ấy)
 • He is such a marvelious joker that  you can't help laughing. (Anh ấy là một trong những người trộn trò tuyệt hảo khiến cho chúng ta ko thể nhịn được cười)
 • It's worth reading the book. (Cuốn sách là xứng đáng đọc)
 1. Danh động kể từ thực hiện xẻ ngữ của tân ngữ (Object complement)

Một số động kể từ hoàn toàn có thể được theo dõi sau vày tân ngữ  +  danh động từ: catch, discover, dislike, feel, find, hear, imagine, involve, keep, mind, notice, prevent, remember, risk, see, spend, stop, watch,…

Ví dụ: 

 • I tried to lớn stop him coming through the door. (Tôi đang được nỗ lực ngăn anh tớ trải qua cửa)
 • My parents are pretty laid-back and don't mind bầm staying out late. (Bố u tôi khá tự do thoải mái và ko quan ngại tôi đi dạo khuya)
 • She sat quietly to lớn watch him working. (Cô lặng lẽ ngồi nom anh thực hiện việc)
 1. Danh động kể từ được sử dụng sau tât cả những giới từ

Ví dụ: 

 • He has been looking forward to lớn going to lớn England for a long time. (Anh ấy đang được mong ước được cho tới Anh kể từ cực kỳ lâu)

- Verb + preposition + -ing form

Một số động kể từ đi kèm theo giới kể từ thông thường dùng:

Agree with

Object to

Care for

End in

Approve with

Insist on

Dream of

Give up

Consist of

Threaten with

Complain of

Carry on

Depend on

Think about

Go back to

Persist in

Lead to

Forget about

Worry about

Plan on

Count on

Hesitate about

Get to

Put off

Return to

Concentrate on

Keep on

Long for

Result in

Confess to

Apologise for

Rely on

Ví dụ: 

 • My throat constricted, sánh that I had to lớn concentrate on breathing. (Cổ họng tôi thắt lại, cho tới nỗi tôi cần triệu tập vô việc thở)
  • He complained of being underpaid. (Anh tớ phàn nàn về sự việc bị trả bổng thấp)
 • We must think about buying a new house. (Chúng tớ cần suy nghĩ cho tới việc chọn mua một mái nhà mới)

- Verb + object + preposition + -ing form

Một số động kể từ + giới kể từ thông thường được sử dụng vô cấu hình này: accused (of), blame (for), congratulate (on), discourage (from), forgive (for), prevent (from), stop (from), suspect (of), thank (for), warm (against),…

Ví dụ:

 • His parents tried to lớn discourage him from being an actor. (Cha u anh đang được nỗ lực ngăn ngừa anh theo dõi nghiệp thao diễn viên)
 • Pain prevented him from thinking clearly. (Cơn nhức khiến cho anh ko thể tâm trí sáng sủa suốt)
 • What made you suspect her of having taken the money? (Điều gì khiến cho chúng ta nghi vấn cô ấy đang được lấy tiền?)

- Adjective + preposition + -ing form

Careful (about) in

Given to

Successful at (in)

Bored with (in)

Upset at

Good at

Responsible for

Capable of

Annoy at

Keen on

Embarrassed at

Sick of

Nice about

Right in

Tired of (from)

Fortunate in

Pleased at

Set on

Accustomed to

Excited about

Proud of

Sure of

Scared at (of)

Happy in (at)

Aware of

Absorbed in

Worried about

Content with

Clever at

(un)conscious of

Different from

Delighted at

Ví dụ:

 • He's given to lớn going for long walks on his own. (Anh ấy được cho rằng cần tự động bản thân đi dạo đàng dài)
 • She's keen on sailing. (Cô ấy quí chèo thuyền)
 • We were mightily pleased at winning. (Chúng tôi vô nằm trong lý tưởng khi giành chiến thắng)
 1. Danh động kể từ hoàn toàn có thể được sử dụng sau những liên kể từ after, although, before, since, when, while.

Ví dụ:

 • Some people study best for a couple of hours straight after coming trang chính from work or college. (Một số người học tập rất tốt vô một vài giờ ngay lập tức sau khoản thời gian đi làm việc về hoặc kể từ ngôi trường ĐH về nhà)
 1. For + V-ing được sử dụng sau danh kể từ hoặc đại kể từ bất định  nhằm lý giải mục tiêu của dụng cụ hoặc vật liệu.

Ví dụ: 

 • The knife for cutting sausage was sitting in the sink. (Con dao nhằm tách xúc xích được bịa đặt vô bể rửa)
 1. ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ
 2. Động kể từ vẹn toàn thể với to (to-infinitive)

Động kể từ vẹn toàn thể với to lớn hoàn toàn có thể được sử dụng làm:

 1. Chủ ngữ của câu

Ví dụ:

 • To live long is almost everyone's wish, but to lớn live well is the ambition of a few. (Sống lâu là mong ước của đa số quý khách, tuy nhiên sinh sống chất lượng là tham lam vọng của một số trong những không nhiều người)
 1. Bổ ngữ mang lại công ty ngữ

to V được sử dụng sau động kể từ to lớn be như 1 xẻ ngữ mang lại công ty ngữ.

Ví dụ:

 • The best way to lớn learn is to lớn learn by experience. (Cách học tập rất tốt là học tập trải qua kinh nghiệm)
 • My duty is to lớn look after the animals. (Nhiệm vụ của tôi là che chở động vật)
 1. Tân ngữ của động từ

Động kể từ vẹn toàn kiểu với to lớn hoàn toàn có thể được sử dụng như 1 tân ngữ trực tiếp theo sau những động từ:

Afford

Xem thêm: Khám phá: 1 lít là bao nhiêu mililit? Cách đổi lít sang mililit, gram, kg, cc, cm3

Care

Determine

Help

Agree

Cease

Demand

Hesitate

Arrange

Choose

Desire

Hope

Ask

Claim

Expect

Intend

Attempt

Come

Fail

Learn

Bear

Continue

Fear

Like

Beg

Decide

Forget

Long

Begin

deserve

Hate

Love

Ví dụ: 

 • We can't afford to lớn go abroad this summer. (Chúng tôi không tồn tại tài năng rời khỏi quốc tế vô ngày hè này)
 • We've arranged to lớn stay overnight at my sister's house. (Chúng tôi đang được bố trí nhằm ở lại mái ấm chị gái tôi qua loa đêm)
 1. Tân ngữ của tính từ

Động kể từ vẹn toàn kiểu với to lớn thông thường được sử dụng sau một số trong những tính kể từ thao diễn mô tả phản xạ hoặc xúc cảm của trái đất và nhiều tính kể từ thông thườn không giống.

(Un) able

Content

Easy

Helpless

Afraid

Crazy

Free

Horrified

Amused

Curious

Fortunate

Impatient

Annoyed

Dangerous

Furious

Interested

Anxious

Delighted

Frighten

Keen

Ashamed

Determined

Good

Luckly

Astonished

Difficult

Glad

Moved

Boring

Distressed

Grateful

Pleased

Ví dụ:

 • Don't be afraid to lớn admit to lớn your mistakes. (Đừng quan ngại quá nhận sai lầm đáng tiếc của bạn)
 • It is dangerous to lớn climb up a steep slope. (Lên dốc cao cực kỳ nguy hiểm hiểm)
 1. Bổ ngữ của danh kể từ hoặc đại từ

Động kể từ vẹn toàn kiểu với to lớn được sử dụng sau đó 1 danh kể từ hoặc đại kể từ nhằm xẻ nghĩa mang lại danh kể từ hoặc địa kể từ cơ.

Một số động kể từ thông thườn hoàn toàn có thể được theo dõi sau vày tân ngữ  +  động kể từ vẹn toàn mẫu:

Advise

Challenge

Forbid

Instruct

Allow

Command

Love

Intend

Ask

Compel

Force

Invite

Assume

Consider

Get

Know

Bear

Enable

Guess

Lead

Beg

Encourage

Hate

Like

Believe

Expect

Help

Leave

Cause

find

Imagine

Mean

Ví dụ:

 • My quấn doesn't allow bầm to lớn use the telephone. (Sếp của tôi ko được cho phép tôi dùng năng lượng điện thoại)
 • I considered him as a politician. (Tôi đang được coi anh ấy như 1 chủ yếu trị gia)
 1. Trong câu con gián tiếp

Động kể từ vẹn toàn thể với to lớn vô câu con gián tiếp hoàn toàn có thể được sử dụng sau những kể từ nghi hoặc vấn what, who, which, when, where, how, … tuy nhiên ko thông thường sử dụng sau why.

Ví dụ: 

  • Nobody told bầm where to lớn find you. (Không ai trình bày mang lại tôi biết điểm nhằm mò mẫm bạn)
 • He reminded bầm when to lớn go. (Anh ấy nhắc tôi lúc nào thì đi)
 1. Động kể từ vẹn toàn thể với to lớn hoàn toàn có thể được dùng để làm thay cho mang lại mệnh đề quan liêu hệ

Ví dụ:

 • The siêu xe to lớn be washed is still very new. (Chiếc xe pháo được cọ vẫn tồn tại cực kỳ mới)
 1. Động kể từ vẹn toàn thể với to lớn được sử dụng sau tooenough

Ví dụ:

 • She was always too busy to lớn listen. (Cô ấy luôn luôn quá vất vả nhằm lắng nghe)
 • Are we doing enough to lớn protect the environment? (Chúng tớ đang được hành vi đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên chưa?)
 1. Động kể từ vẹn toàn thể không tồn tại to

Động kể từ vẹn toàn thể ko to lớn được dùng:

 1. Sau trợ động kể từ hình thái: can, could, may, might, should, shall, must, will, would,…

Ví dụ: 

 • We can change some money at the airport . (Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi một số trong những chi phí bên trên sảnh bay)
 • Better street lighting might help to lớn reduce crime. (Ánh sáng sủa trên phố chất lượng rộng lớn hoàn toàn có thể chung tách tội phạm)
 1. Sau những động kể từ let, make, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ

Ví dụ: 

 • Just seeing May's face is enough to lớn make bầm laugh. (Chỉ cần thiết phát hiện ra khuôn mặt mày của May thôi cũng đầy đủ khiến cho tôi nhảy cười)
 • It is a delight for her to lớn watch her daughter dance in the show. (Cô cực kỳ vui mừng khi được coi phụ nữ bản thân nhảy vô chương trình)

Lưu ý: Help hoàn toàn có thể được sử dụng với động kể từ vẹn toàn thể với to hoặc ko to.

 1. Sau những cụm động kể từ had better, would rather, had sooner,…

Ví dụ:

 • You had better eat more fruit and vegetables. (Tốt rộng lớn chúng ta nên ăn nhiều ngược cây và rau củ hơn)
 • Kids would rather play phàn nàn study. (Trẻ em quí nghịch ngợm rộng lớn là học)
 1. Say why hoặc why not

Ví dụ:

 • Why take needless risks? (Tại sao cần gật đầu đồng ý khủng hoảng rủi ro ko cần thiết thiết?)
 • Why not relax and enjoy the atmosphere? (Tại sao ko thư giãn và giải trí và tận thưởng bầu ko khí?)

B - BÀI TẬP

Chia động kể từ vô ngoặc

 1. I can’t imagine Peter _____ (go) by xe đạp.
 2. He agreed _____  (buy) a new siêu xe.
 3. The question is easy _____  (answer).
 4. The man asked bầm how _____  (get) to lớn the airport.
 5. I look forward to lớn _____  (see) you at the weekend.
 6. Are you thinking of _____  (visit) London?
 7. We decided _____  (run) through the forest.
 8. The teacher expected Sarah _____  (study) hard.
 9. She doesn’t mind _____  (work) the night shift.
 10. I learned _____  (ride) the xe đạp at the age of 5.
 11. We decided _____  (buy) a new siêu xe.
 12. They’ve got some work _____  (do).
 13. Peter gave up _____  (smoke) .
 14. He’d lượt thích _____  (fly) an aeroplane.
 15. I enjoy _____  (write) picture postcards.
 16. Do you know what _____  (do) if there’s a fire in the shop?
 17. Avoid _____  (make) silly mistakes.
 18. My parents wanted bầm _____  (be) trang chính at 11 o’clock.
 19. I dream about _____  (build) a big house.
 20. I’m hoping _____  (see) Lisa.

Đáp án:

1. going

6. visiting

11. to lớn buy

16. to lớn do

2. to lớn buy

7. to lớn run

12. to lớn do

17. making

3. to lớn answer

8. to lớn study

13. smoking

18.to lớn be

4. to lớn get

9. working

14.to lớn fly

19. building

5. seeing

Xem thêm: Bí quyết xem bói chỉ tay và vân tay cho phụ nữ để dự đoán tình duyên,

10. to lớn ride

15. writing

20. to lớn see

BÀI VIẾT NỔI BẬT