Một vật có khối lượng (500g) đang chuyển động thẳng đều với vận tốc (18km/h) thì chịu tác dụng của một lực (overrightarrow F ) có độ lớn (2N) ngược chiều chuyển động của vật. a) Tính độ lớn gia tốc củ

Câu căn vặn

Một vật với lượng \(500g\) đang được vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời \(18km/h\) thì chịu đựng thuộc tính của một lực \(\overrightarrow F \) có tính rộng lớn \(2N\) trái chiều vận động của vật.

Bạn đang xem: Một vật có khối lượng (500g) đang chuyển động thẳng đều với vận tốc (18km/h) thì chịu tác dụng của một lực (overrightarrow F ) có độ lớn (2N) ngược chiều chuyển động của vật. a) Tính độ lớn gia tốc củ

a) Tính kích cỡ tốc độ của vật Khi chịu đựng thuộc tính của lực \(\overrightarrow F \).

b) Tính quãng lối và thời hạn vật vận động kể từ Khi chịu đựng thuộc tính của lực \(\overrightarrow F \) cho tới Khi tạm dừng.


Phương pháp giải:

a) Sử dụng biểu thức quyết định luật II – Niuton: \(F = ma\)

b)

+ Sử dụng hệ thức độc lập: \({v^2} - v_0^2 = 2as\)

Xem thêm: Nhiếp ảnh nâng cao – Phơi sáng là gì ? Tìm hiểu tam giác phơi sáng

+ Sử dụng biểu thức: \(a = \dfrac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)

Lời giải chi tiết:

a) Gia tốc của vật: \(a = \dfrac{{ - F}}{m} = \dfrac{{ - 2}}{{0,5}} =  - 4m/{s^2}\)

b)

Vận tốc ban sơ của vật \({v_0} = 18km/h = 5m/s\)

Xem thêm: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường (Miễn phí)

+ Quãng lối vật lên đường được cho tới Khi ngừng lại: \(s = \dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}} = \dfrac{{0 - {5^2}}}{{2.\left( { - 4} \right)}} = 3,125m\)

+ Thời lừa lọc vật vận động cho tới Khi ngừng lại: \(t = \dfrac{{\Delta v}}{a} = \dfrac{{v - {v_0}}}{a} = \dfrac{{0 - 5}}{{ - 4}} = 1,25s\)

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay