Quá trình nào sau đây là quá trình oxi hóa? (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/06/2022 10,328

Bạn đang xem: Quá trình nào sau đây là quá trình oxi hóa? (Miễn phí)

C. Cu Cu+2 + 2e.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Quá trình lão hóa (sự oxi hóa) là quy trình nhường nhịn electron. Quá trình khử (sự khử) là quy trình nhận electron.

Cu \[\mathop {Cu}\limits^{ + 2} \] + 2e: quy trình lão hóa.

Loại A, B, D vì: Các quy trình này đều là quy trình khử.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số lão hóa của S nhập H2SO4

A. +4.

B. +6.

C. –2.

D. 0.

Câu 2:

Số lão hóa của S nhập thích hợp hóa học KAl(SO4)2

A. -2.

B. +2.

C. +4.

D. +6.

Câu 3:

Cho phương trình hóa học: Mg + HNO3 ---> Mg(NO3)2 + NO + H2O. Tổng thông số của những hóa học nhập cuộc nhập phản xạ bên trên là

A. 8.

Xem thêm: Tima

B. 11.

C. 15.

D. 18.

Câu 4:

Số lão hóa của Fe nhập thích hợp hóa học Fe2O3

A. +2.

B. +3.

C. +4.

D. +6.

Câu 5:

Số lão hóa của một vẹn toàn tử một yếu tố nhập thích hợp hóa học là

A. hóa trị của yếu tố cơ nhập thích hợp hóa học.

B. điện tích của vẹn toàn tử yếu tố cơ với giả thiết đấy là thích hợp hóa học ion.

C. số vẹn toàn tử của yếu tố cơ nhập thích hợp hóa học.

D. số khối của vẹn toàn tử yếu tố cơ nhập thích hợp hóa học.

Câu 6:

Cho phương trình hóa học: aZn + bH2SO4 (đặc)to cZnSO4 + dH2S + fH2O. Giá trị của b nhập phương trình chất hóa học bên trên là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Xem thêm: "rectangle" là gì? Nghĩa của từ rectangle trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt