SINCE FOR TRONG TIẾNG ANH: PHÂN BIỆT, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

Xem bài viết

Hai giới từ Since, For là hai giới từ được dùng rất nhiều trong tiếng Anh, tuy nhiên lại dễ gây nhầm lẫn cho những học viên ở trình độ sơ cấp. Đó là do chúng đều thường xuất hiện trong các thì quá khứ và các thì hoàn thành. Hiểu được điều đó, Langmaster đã tổng hợp từ A-Z các kiến thức liên quan đến since for trong tiếng Anh: cách phân biệt since và for, cấu trúc, cách dùng và bài luyện tập

Xem bài viết

Thì quá khứ đơn: I took up playing football since I was a kid. (Tôi bắt đầu chơi bóng đá kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. )Thì hiện tại hoàn thành: Linda hasn't eaten out since last month

Xem bài viết

Hiện tại tiếp diễn:I’m playing badminton for 30 minutes. (Tôi đang chơi cầu lông được 30 phút. )Hiện tại hoàn thành:She has just left for 5 minutes

Xem bài viết

3. 2. Cấu trúc ForMệnh đề + for + khoảng thời gianVí dụ: He hasn’t talked to his old classmates for ages

Xem bài viết