Ob. là gì, Nghĩa của từ Ob. | Từ điển Anh - Việt

Xem bài viết

/ob. / Thông dụng Viết tắt Đã chết ( Latin obiit) Thuộc thể loại Xem thêm các từ khác Obbligato / ,ɔbli'gɑ:tou /, Tính từ: (âm nhạc) bắt buộc (phần đệm), Danh từ, số.

Xem bài viết

Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ Chi tiết

Xem bài viết

Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không Chi tiết

Xem bài viết

Mời bạn vào đây để xem thêm các câu hỏi

Xem bài viết