Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) | Cách dùng và bài tập [2023]

Key takeaway

Thì lúc này tiếp diễn là thì được dùng nhằm trình diễn miêu tả những hành động/sự việc đang được xẩy ra tức thì bên trên thời khắc phát biểu. Trong khi, lúc này tiếp nối còn rất có thể được dùng để làm trình diễn miêu tả những hành động/sự việc đang được ra mắt nhập lúc này phát biểu cộng đồng, ko nhất thiết cần tức thì bên trên thời khắc phát biểu.

Bạn đang xem: Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) | Cách dùng và bài tập [2023]

Tổng phù hợp công thức thì lúc này tiếp diễn:

 • Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

 • Câu phủ định: S + am/ is/ are not +V-ing

 • Câu nghi ngờ vấn/ Câu chất vấn Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

 • Câu nghi ngờ vấn/ Câu chất vấn Wh-: Wh- + am/ is/ are (not) + S + V-ing?

Các tín hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp nối thông thường bắt gặp như sau:

 • (Right) now: (Ngay) bây giờ

 • At the moment: Lúc này

 • At present: Hiện tại

 • At + giờ cụ thể: Lúc … giờ

 • Tomorrow: ngày mai

 • This week/ month/ next year: Tuần này/ mon này/ năm này

 • Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

 • Look! (Nhìn kìa!)

 • Listen! (Nghe kìa)

 • Keep silent! (Im lặng nào!)

Thì lúc này tiếp nối là gì?

Thì lúc này tiếp nối (Present continuous) là thì được dùng nhằm “diễn miêu tả những hành động/sự việc đang được xẩy ra tức thì bên trên thời khắc nói”. Trong khi, lúc này tiếp nối còn rất có thể được dùng để làm trình diễn miêu tả những hành động/sự việc đang được ra mắt nhập lúc này phát biểu cộng đồng, ko nhất thiết cần tức thì bên trên thời khắc phát biểu.

Ví dụ: He’s trying to tát get a scholarship to tát study abroad. (Anh ấy đang được nỗ lực lấy học tập bổng nhằm cút du học tập.)

Nếu như giờ Việt dùng phó kể từ “đang” kết phù hợp với động từ nhằm thể hiện nay tính tiếp nối của hành vi, những thì tiếp nối nhập giờ Anh hay sử dụng “to be + V-ing”, nhập cơ V-ing là động kể từ thêm thắt đuôi “-ing”. Người học tập cần thiết cảnh báo sự đổi khác này của động kể từ Lúc dùng những thì tiếp nối nhập giờ Anh, bao hàm thì lúc này tiếp diễn.

Công thức thì lúc này tiếp diễn

Công thức

Ví dụ

Câu khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

I am learning English now. (Bây giờ tôi đang được học tập giờ Anh.)

Câu phủ định

S + am/ is/ are not +V-ing

I am not learning English now. (Bây giờ tôi đang được ko học tập giờ Anh.)

Câu nghi ngờ vấn/ Câu chất vấn Yes/No

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Are you learning English now? (Bây giờ các bạn với đang được học tập giờ Anh không?)

Câu nghi ngờ vấn/ Câu chất vấn Wh-

Wh- + am/ is/ are (not) + S + V-ing?

What are you learning now? (Bây giờ các bạn đang được học tập gì thế?)

Lưu ý:

 • is not = isn’t

 • are not = aren’t

Quy tắc phân chia động kể từ nhập thì lúc này tiếp diễn

1. Động kể từ “to be” (am/ is/ are) nhập thì lúc này tiếp nối rất cần phải phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ.

Ngôi loại nhất

Ngôi loại nhất

Ngôi loại hai

Ngôi loại ba

Ngôi loại ba

Số ít: I

Số nhiều: We

Số không nhiều và số nhiều: You

Số ít: Đại từ: he, she, it/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko điểm được

Số nhiều: Đại từ: they/ Danh kể từ điểm được số nhiều

Động kể từ to-be: am

Động kể từ to-be: are

Động kể từ to-be: are

Động kể từ to-be: is

Động kể từ to-be: are

2. Trong đa số những tình huống, động kể từ “V-ing” rất có thể được cấu trúc bằng phương pháp thêm thắt đuôi “-ing” nhập tức thì sau động kể từ vẹn toàn kiểu.

Lưu ý

Ví dụ

Với động kể từ tận nằm trong là 1 trong chữ “e”, cần thiết vứt “e” trước lúc thêm thắt đuôi “-ing”.

write - writing, come - coming

Với động kể từ với cùng một âm tiết, tận nằm trong là 1 trong phụ âm, trước là 1 trong vẹn toàn âm, cần thiết gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “-ing”.

stop - stopping, get - getting

Quy tắc gấp hai phụ âm cuối ko vận dụng với những động kể từ tận nằm trong là 1 trong phụ âm, ngay tắp lự trước trước với nhiều hơn thế nữa một vẹn toàn âm.

meet - meeting, eat - eating

Quy tắc gấp hai phụ âm cuối ko vận dụng với những động kể từ đuôi “h”, “w”, “x”.

snowing, fixing

Với động kể từ với nhì âm tiết, trọng âm rớt vào âm tiết loại nhì, tận nằm trong là 1 trong phụ âm, ngay tắp lự trước là 1 trong vẹn toàn âm, cần thiết gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “-ing”.

begin - beginning, prefer - preferring

Trong giờ Anh - Anh, quy tắc gấp hai phụ âm cuối được vận dụng đối với tất cả những động kể từ đuôi “l” với nhì âm tiết tuy nhiên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất.

Ví dụ: travel - travelling

Với động kể từ tận nằm trong là “ie”, cần thiết thay đổi “ie” trở nên “y” trước lúc thêm thắt “-ing”. 

lie – lying, die – dying

Với động kể từ tận nằm trong là “c”, cần thiết thêm thắt “k” ở cuối trước lúc thêm thắt “-ing”.

panic - panicking, mimic - mimicking

Xem thêm: Thì sau này tiếp nối (Future continuous).

Cách sử dụng thì HTTD

Cách dùng

Ví dụ

Diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt tức thì bên trên thời khắc nói

Don’t go out now. It is raining. (Đừng ra bên ngoài giờ đây. Trời đang được mưa.)

Diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt ngay sát thời khắc lúc này, tuy nhiên ko nhất thiết cần tức thì bên trên thời khắc phát biểu. Với cách sử dụng này, thì lúc này tiếp nối rất có thể trình diễn miêu tả hành vi một người đang khiến dở dang, ko triển khai xong ở lúc này.

I am reading “Dreamy Eyes” by Nguyen Nhat Anh. I’ll give it to tát you when I finish reading it. (Tôi đang được phát âm một cuốn “Mắt biếc” của Nguyen Nhat Anh. Tôi tiếp tục trả nó cho chính mình Lúc tôi phát âm xong xuôi.)

Ở ví dụ bên trên, người phát biểu ko nhất thiết đang được phát âm cuốn sách tức thì bên trên thời khắc phát biểu. Người phát biểu đang được phát âm dở cuốn sách này, ko triển khai xong ở lúc này.

Diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra nhập sau này ngay sát, thông thường là 1 trong dự tính hoặc plan và đã được bố trí kể từ trước

I have called the clinic to tát make an appointment. I am meeting my doctor tomorrow morning. (Tôi một vừa hai phải gọi cho tới chống ngục thất bịa lịch hứa hẹn. Tôi tiếp tục bắt gặp bác bỏ sĩ của tôi sáng sủa mai.)

Diễn miêu tả hành vi xẩy ra ở lúc này tuy nhiên chỉ mang tính chất hóa học trong thời điểm tạm thời, không giống với quy luật hoặc thói quen thuộc thông thường

I usually have cereal for breakfast, but today, I’m having some rice. (Tôi thông thường ăn ngũ ly buổi sáng sớm tuy nhiên thời điểm hôm nay tôi ăn cơm trắng.)

Diễn miêu tả những trả trở nên, thay cho thay đổi ở lúc này, thông thường đi kèm theo với những động kể từ “get”, “change”, “become”, “grow”, “increase”, “improve”, “rise”, “fall”,...

You should go home page now. It is getting dark. (Bạn nên về ngôi nhà giờ đây. Trời đang được tối dần dần.)

Dùng với những trạng kể từ “always”, “continually”, “constantly” nhằm trình diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn ở lúc này làm cho bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người nói

I can’t stand her anymore. She is always asking for money. (Tôi ko thể Chịu đựng nổi cô ấy nữa. Cô ấy khi nào thì cũng đề nghị chi phí.)

Xem thêm: Thì vượt lên trên khứ tiếp nối (Past continuous).

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễnDấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp nối.

Trạng kể từ chỉ thời hạn nhập hiện nay tại

(Right) now: (Ngay) giờ đây.

Ví dụ: I’m having dinner with my family (right) now. (Tôi đang được đang tâm ăn tối nằm trong mái ấm gia đình giờ đây.)

At the moment: Lúc này.

Ví dụ: I’m having dinner with my family at the moment. (Tôi đang được đang tâm ăn tối nằm trong mái ấm gia đình thời điểm này.)

At present: Hiện bên trên.

Ví dụ: At present, I’m having dinner with my family. (Hiện bên trên, tôi đang được đang tâm ăn tối nằm trong mái ấm gia đình.)

At + giờ cụ thể: Lúc … giờ.

Ví dụ: At 6 p.m, I’m having dinner with my family. (Lúc 6 giờ chiều, tôi đang được đang tâm ăn tối nằm trong mái ấm gia đình.)

Trạng kể từ chỉ thời hạn nhập tương lai

Trạng kể từ chỉ thời hạn nhập sau này rất có thể là tín hiệu của thì lúc này tiếp nối Lúc thì này được dùng để làm trình diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra nhập tương lai gần, thông thường là 1 trong dự tính hoặc plan và đã được bố trí từ xưa.

Xem thêm: Download 102+ Hình Nền Máy Tính Full HD Đẹp Độc Đáo Cực Chất

Tomorrow: ngày mai.

Ví dụ: They are getting married tomorrow. (Họ tiếp tục kết duyên ngày mai.)

This week/ month/ next year: Tuần này/ mon này/ năm này.

Ví dụ: They are getting married this month. (Họ tiếp tục kết duyên mon này.)

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm cho tới.

Ví dụ: They are getting married next week. (Họ tiếp tục kết duyên tuần này.)

Câu mệnh lệnh

Look! (Nhìn kìa!)

Ví dụ: Look! The children are nhảy đầm. (Nhìn kìa! Các các bạn nhỏ đang được nhảy múa.)

Listen! (Nghe kìa)

Ví dụ: Listen! Someone is playing the piano. (Nghe kìa! Ai cơ đang được đùa dương vắt.)

Keep silent! (Im lặng nào!)

Ví dụ: Keep silent! I’m trying to tát concentrate. (Im lặng nào! Tôi đang được nỗ lực triệu tập.)

Xem thêm:

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp nối (Present perfect continuous)

 • Thì lúc này triển khai xong (Present perfect tense)

Bài tập

Bài 1. Hoàn trở nên những câu sau với dạng đích của động kể từ nhập ngoặc

1. I (do) ____ some English exercise right now.

2. They (work) _____ for an international company at the moment.

3. My parents (go) _____ to tát Da Lat next summer.

4. You always (forget) _____ to tát turn off the light.

5. What time you (meet) _____ your brother tomorrow?

6. Look! Your friend (wave) _____ at you.

7. I often have dinner at home page, but today I (eat) _____ out.

8. The sea levels (rise) _____ fast.

Bài 2. Dùng kể từ khêu ý viết lách trở nên câu trả chỉnh

1. I/ look/ for/ gift/ give/ mom/ birthday.

2. Today/ Sunday./ We/ not/ work.

3. My sister/ usually/ read/ books/ before/ bed/ but/ today/ she/ watch/ film.

4. I/ constantly/ make/ silly/ mistakes.

5. Children/ in/ garden. What/ they/ do?

6. Not/ go/ out/ tonight. It/ snow/ outside. 

7. You/ have/ meeting/ your/ team/ tomorrow morning?

8. Population/ our/ country/ increase/ very/ quickly.

Bài 3. Dịch những câu sau lịch sự giờ Anh

1. Cha tôi đang khiến vườn thời điểm này.

2. Quý khách hàng tôi tiếp tục du học tập ngày hè tới

3. Nhìn kìa! Em bé nhỏ đang được mỉm cười cợt.

4. Tôi cứ luôn luôn làm mất đi chìa khóa!

5. Quý khách hàng với đang được coi TV không? Tôi tắt nó cút được không?

6. Tôi cho tới Thành Phố Hà Nội tối qua chuyện. Tôi đang được ở nằm trong các bạn.

7. Em tôi là SV, tuy nhiên ngày hè này, cậu ấy đang được thao tác ở một quán coffe.

8. đa phần người đang được chính thức dùng Tik Tok. Nó đang được trở thành thông dụng.

Đáp án và giải thích

Bài 1.

Người học tập triển khai xong câu với thì lúc này tiếp nối theo đuổi cấu hình đang được học: am/ is/ are + V-ing.

1. am doing

Trạng ngữ “right now” là trạng ngữ chỉ thời hạn, trình diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời khắc phát biểu, là 1 trong tín hiệu của thì lúc này tiếp nối. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhất “I” là “am”.

2. are working

Trạng ngữ “at the moment” tà tà trạng ngữ chỉ thời hạn, trình diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời khắc phát biểu hoặc xung xung quanh thời khắc phát biểu, là 1 trong tín hiệu của thì lúc này tiếp nối. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số nhiều “they” là “are”.

3. are going

Thì lúc này tiếp nối được dùng nhập câu nhằm trình diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra nhập sau này ngay sát, thông thường là 1 trong dự tính hoặc plan và đã được bố trí từ xưa, đi kèm theo với trạng ngữ chỉ thời hạn nhập sau này “next summer”. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số nhiều “my parents” là “are”.

4. are always forgetting

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng nhập câu với trạng kể từ “always” nhằm trình diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn ở lúc này làm cho bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người phát biểu. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhì “you” là “are”.

5. are you meeting

Thì lúc này tiếp nối được dùng nhập câu nhằm trình diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra nhập sau này ngay sát, thông thường là 1 trong dự tính hoặc plan và đã được bố trí từ xưa, đi kèm theo với trạng ngữ chỉ thời hạn nhập sau này “next summer”. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhì số nhiều “you” là “are”. Người học tập cần thiết cảnh báo hòn đảo động kể từ to-be lên trước ngôi nhà ngữ nhập cấu hình thắc mắc.

6. is waving

Thì lúc này tiếp nối được dùng nhập câu nhằm trình diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc phát biểu. Dấu hiệu nhận thấy là câu khẩu lệnh “Look!” (Nhìn kìa!). Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số không nhiều “your friend” là “is”.

7. am eating

Thì lúc này tiếp nối được dùng để làm trình diễn miêu tả hành vi xẩy ra ở lúc này tuy nhiên chỉ mang tính chất hóa học trong thời điểm tạm thời. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhất “I” là “am”.

8. are rising

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng với động kể từ “rise” (tăng lên) nhằm trình diễn miêu tả những trả trở nên, thay cho thay đổi ở lúc này. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số nhiều “sea levels” là “are”.

Bài 2.

Người học tập nhớ dùng kể từ khêu ý viết lách trở nên câu hoàn hảo và cảnh báo những cấu hình của thì lúc này tiếp nối.

1. I am looking for a gift to tát give my mom on her birthday.

Tôi đang được mò mẫm một phần quà nhằm tặng u vào trong ngày sinh nhật bà.

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng nhập câu nhằm trình diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt tức thì bên trên thời khắc phát biểu. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhất số không nhiều “I” là “am”. Trong khi, người học tập cần thiết cảnh báo cấu hình “look for something” (tìm mò mẫm loại gì).

2. Today is Sunday. We are not working.

Hôm ni là ngôi nhà nhật. Chúng tôi ko thao tác.

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng nhập câu nhằm trình diễn miêu tả hành vi xẩy ra ở lúc này mang tính chất hóa học trong thời điểm tạm thời, không giống với quy luật hoặc thói quen thuộc thường thì. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhất số nhiều “we” là “are”.

3. My sister usually reads books before bed, but today she is watching a film.

Em gái tôi thông thường xem sách trước lúc ngủ, tuy nhiên thời điểm hôm nay cô ấy đang được coi phim.

Thì lúc này đơn được sử dụng nhập câu loại nhất nhằm trình diễn miêu tả thói quen thuộc ở lúc này, kết phù hợp với trạng kể từ gia tốc “usually”. Thì lúc này tiếp nối được sử dụng nhập câu loại nhì nhằm trình diễn miêu tả hành vi xẩy ra ở lúc này mang tính chất hóa học trong thời điểm tạm thời, không giống với quy luật hoặc thói quen thuộc thường thì. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số không nhiều “my sister” là “is”.

4. I am constantly making silly mistakes.

Tôi liên tiếp giắt những sai lầm đáng tiếc ngớ ngẩn.

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng nhập câu với những trạng kể từ “constantly” nhằm trình diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn ở lúc này làm cho bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người phát biểu. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhất “I” là “am”. Người học tập cảnh báo cơ hội mô tả “make + (tính từ) + mistakes” (mắc sai lầm).

5. The children are in the garden. What are they doing?

Tụi trẻ em đang được ở nhập vườn. Chúng đang khiến gì nhỉ?

Ở câu loại nhất, người học tập cần thiết cảnh báo mạo kể từ xác lập “the” đi kèm theo với danh kể từ “children” thực hiện ngôi nhà ngữ và đi kèm theo với danh kể từ “garden” ở trạng ngữ chỉ xứ sở hâu phương. Tại câu loại nhì, thì lúc này tiếp nối được dùng bên dưới dạng thắc mắc Wh- với cấu hình “Từ chất vấn + am/ is/ are + S + V-ing?” Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số nhiều “they” là “are”.

6. Don’t go out tonight. It is snowing outside.

Đừng đi dạo tối ni. Ngoài trời tuyết đang được rơi.

Người học tập xem xét câu loại nhất là câu khẩu lệnh với cấu hình “Don’t + Động kể từ vẹn toàn mẫu” nhằm răn dạy, rời khỏi mệnh lệnh hoặc đề xuất cho tới ai cơ làm những gì. Câu loại nhì động kể từ được phân chia ở thì lúc này tiếp nối với cấu hình “am/ is/ are + V-ing” nhằm trình diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc phát biểu. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số nhiều “it” là “is”.

7. Are you having a meeting with your team tomorrow morning?

Bạn với cùng một buổi họp với group của người tiêu dùng nhập sáng sủa mai cần không?

Thì lúc này tiếp nối được dùng ở dạng thắc mắc Yes/ No nhằm chất vấn về một plan nhập sau này ngay sát và đã được bố trí từ xưa, đi kèm theo với trạng ngữ chỉ thời hạn nhập sau này “tomorrow morning”. Người học tập cảnh báo cấu hình thắc mắc “Am/ Is/ Are + S + V-ing?”. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực nhì “you” là “are”.

8. The population of our country is increasing very quickly.

Dân số việt nam đang được tăng đặc biệt nhanh chóng.

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng với động kể từ “increase” (tăng lên) nhằm trình diễn miêu tả những trả trở nên, thay cho thay đổi ở lúc này. Động kể từ to-be phân chia theo đuổi ngôi nhà ngữ thứ bực tía số không nhiều “the population of our country” là “is”. Người học tập xem xét cơ hội mô tả “the population of + chống (quốc gia hoặc trở nên phố” (dân số của chống...).

Bài 3.

Người học tập nhớ dùng kể từ khêu ý viết lách trở nên câu hoàn hảo và cảnh báo những cấu hình của thì lúc này tiếp nối.

1. My father is doing some gardening at the moment.

Thì lúc này tiếp nối được dùng nhằm trình diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra tức thì bên trên thời khắc phát biểu. Chủ ngữ “bố tôi” - “my father”, là thứ bực tía số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is”. Người học tập rất có thể lựa lựa chọn một số trong những trạng ngữ thời hạn như “at the moment”, “now” hoặc “right now” nhằm mô tả “lúc này” và cụm “do some gardening” nhằm mô tả sinh hoạt “làm vườn”.

2. My friend is studying abroad next summer.

Thì lúc này tiếp nối được dùng nhằm trình diễn miêu tả dự tính, plan cho tới sau này. Chủ ngữ nhập câu là “bạn tôi” - “my friend”, là thứ bực tía số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is. Người học tập cũng xem xét cơ hội mô tả “study abroad” (du học) và trạng ngữ chỉ thời hạn nhập sau này “next summer” (mùa hè tới).

3. Look! The baby is smiling.

Câu khẩu lệnh “Nhìn kìa!” - “Look!” nhằm tín hiệu nhằm người học tập dùng thì lúc này tiếp nối cho tới câu sau. Chủ ngữ “em bé” là “the baby”, thứ bực tía số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is”. Để mô tả hành vi “mỉm cười”, người học tập rất có thể dùng động kể từ “smile.”

4. I am always losing my keys.

Thì lúc này tiếp nối được sử dụng nhập câu với trạng kể từ “always” nhằm trình diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn ở lúc này làm cho bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người phát biểu, nhập tình huống này là sự “luôn làm mất đi những cái chìa khóa”. Chủ ngữ “tôi” - “I” là thứ bực nhất số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “am”. Người học tập cảnh báo địa điểm của trạng kể từ “always” là sau động kể từ to-be và trước V-ing.

5. Are you watching TV? Can I turn it off?

Câu loại nhất dùng thì lúc này tiếp nối ở dạng thắc mắc Yes/ No. Chủ ngữ “bạn” - “you” là thứ bực nhì nên động kể từ to-be được dùng là “are”. Câu loại nhì sử dụng trợ động kể từ “Can” để tại vị thắc mắc van phép tắc với ngôi nhà ngữ thứ bực nhất “I”. Người học tập xem xét cả nhì câu đều là thắc mắc Yes/ No nên cần thiết hòn đảo động kể từ to-be và động kể từ khuyết thiếu thốn lên trước ngôi nhà ngữ và với vết chất vấn chấm ở cuối câu. Trong khi, người học tập rất có thể cảnh báo cụm kể từ “turn something off” đem ý nghĩa sâu sắc “tắt đi” (thường được dùng với những khí giới điện”

6. I arrived in Ha Noi last night. I am staying with my friend.

Câu loại nhất dùng thì vượt lên trên khứ đơn nhằm trình diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra và kết cổ động nhập vượt lên trên khứ. Người học tập cần thiết cảnh báo trạng ngữ thời hạn nhập vượt lên trên khứ “yesterday” và động kể từ đuôi “-ed”. Câu loại nhì dùng thì lúc này tiếp nối nhằm trình diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra, tiếp nối ở lúc này. Chủ ngữ “tôi” - “I” là thứ bực nhất số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “am”. Người học tập cảnh báo cấu hình “arrive in/ at + địa điểm” đem ý nghĩa sâu sắc “đến + địa điểm”, nhập cơ “in” thông thường được dùng với những vị trí rộng lớn như thành phố Hồ Chí Minh, vương quốc, còn “at” thông thường được dùng với những vị trí nhỏ hơn hoàn toàn như tòa ngôi nhà, phòng ban, trụ sở,...

7. My brother is a student, but this summer, he is working in a coffee cửa hàng.

Câu loại nhất dùng thì lúc này đơn nhằm reviews việc làm thắt chặt và cố định của một người, rõ ràng ở đấy là “my brother”, ngôi nhà ngữ thứ bực tía số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is”. Câu loại nhì dùng thì lúc này tiếp nối nhằm trình diễn miêu tả những sự việc/hành động chỉ mang tính chất hóa học trong thời điểm tạm thời. Trong tình huống này, việc em trai trai tôi “làm ở quán cà phê” đơn thuần việc làm trong thời điểm tạm thời nhập “mùa hè này” - “this summer”. Người học tập cảnh báo kể từ nối “but” thân mật nhì vế câu nhằm thể hiện nay quan hệ trái lập.

Xem thêm: Bí mật động trời đằng sau búp bê cầu mưa của Nhật Bản

8. Many people are starting to tát use Tik Tok. It is becoming popular.

Thì lúc này tiếp nối được dùng với động kể từ “start” ở câu loại nhất và “become” ở câu loại nhì nhằm trình diễn miêu tả những thay cho thay đổi trả trở nên ở lúc này. Câu loại nhất với ngôi nhà ngữ là “nhiều người” - “many people”, là thứ bực tía số nhiều nên động kể từ to-be đi kèm theo là “are”. Câu loại nhì với ngôi nhà ngữ là đại kể từ “it”, thay cho thế cho tới “ Tik Tok” ở câu trước, là thứ bực tía số không nhiều nên động kể từ to-be đi kèm theo là “is”. Người học tập cũng cần được cảnh báo dùng tính kể từ “popular” nhằm mô tả Đặc điểm “phổ biến” của một sự vật, vụ việc, nhập tình huống này là phần mềm Tik Tok.

Trên đấy là bài học kinh nghiệm về thì lúc này tiếp diễn (Present continuous tense) nhập giờ Anh - Cách dùng, công thức và bài bác tập dượt với phân tích và lý giải đáp án cụ thể. Người phát âm rất có thể nhằm lại comment phía bên dưới nội dung bài viết nếu như với thắc mắc rất cần phải trả lời.

BÀI VIẾT NỔI BẬT