Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5 – CH = CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Stiren sở hữu công thức phân tử C8H8 và sở hữu công thức cấu tạo: C6H5 – CH = CH2. Câu này đúng lúc nói đến stiren?

Bạn đang xem: Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5 – CH = CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Stiren sở hữu công thức phân tử C8H8 và sở hữu công thức cấu tạo: C6H5 – CH = CH2. Câu này đúng lúc nói đến stiren?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

Xem thêm: 9+ cách xóa chi tiết thừa trên ảnh, xóa Logo trên ảnh rất dễ

C. Stiren là hiđrocacbon thơm ngát.

D. Stiren là hiđrocacbon ko no.

Xem thêm: 1 sào bằng bao nhiêu m2 - Cách quy đổi chuẩn nhất

Đáp án C

Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 11 luyện 2 450.000đ 382.000đ
Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 11 luyện 2 450.000đ 382.000đ