Ohm (kí hiệu $\text{ }\!\!\Omega\!\!\text{ }$ ) là đơn vị đo trong hệ SI, được đặt tên theo nhà vật lí người Đức Georg S?

Ohm (kí hiệu $\text{ }\!\!\Omega\!\!\text{ }$ ) là đơn vị chức năng đo nhập hệ SI, được mệnh danh theo dõi ngôi nhà vật lí người Đức Georg S?

Ohm (kí hiệu \(\text{ }\!\!\Omega\!\!\text{ }\) ) là đơn vị chức năng đo nhập hệ SI, được mệnh danh theo dõi ngôi nhà vật lí người Đức Georg Simon \(\text{Ohm}\). Đơn vị \(\text{Ohm}\) khởi đầu từ lăm le luật \(\text{Ohm}\), nhận định rằng độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện Khi trải qua vật dẫn năng lượng điện luôn luôn tỉ trọng thuận với hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì đầu vật dẫn cơ. Những đại lượng vật lí nào là tại đây sở hữu đơn vị chức năng là \(\text{Ohm}\)?

Bạn đang xem: Ohm (kí hiệu $\text{ }\!\!\Omega\!\!\text{ }$ ) là đơn vị đo trong hệ SI, được đặt tên theo nhà vật lí người Đức Georg S?

10472913.png

A. \(\text{R},{{\text{Z}}_{\text{L}}},{{\text{Z}}_{\text{C}}},\text{Z}\).

Xem thêm:

Xem thêm: Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất 2024

B. R, L, C, Z.

C. R, E, \(\text{ }\!\!\Phi\!\!\text{ },Z\).

D. R, \(\omega ,\text{L},\text{C}.\)