"tầm thường" là gì? Nghĩa của từ tầm thường trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

- t. 1 Hết mức độ thông thường, không tồn tại gì rực rỡ (hàm ý chê). Thị hiếu tầm thông thường. Một người thông thường, tuy nhiên ko tầm thông thường. 2 (cũ). Bình thông thường, không tồn tại gì rực rỡ. Việc tầm thông thường hằng ngày.


tt. Không đem gì đặc trưng hoặc rực rỡ. Vở kịch tầm thông thường. Việc tầm thông thường hằng ngày.


xem thêm: kém cỏi, thấp kém, xoàng, xoàng xĩnh, thông thường, tầm thông thường, đuối, đụt, hèn


Xem thêm: Củng cố kiến thức

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

tầm thường

 • adj
  • commonplace, mediocre


Lĩnh vực: toán & tin
 improper
 • ma trận trực uỷ thác tầm thường: improper orthogonal matrix

 • không tầm thường

  Xem thêm: Những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của các họa sĩ lừng danh thế giới

   non-trivial

  nghiệm ko tầm thường

   non trivial solution

  nghiệm tầm thường

   trivial solution


   light